Kraków-Pobiednik Wielki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKP
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°05'11.0" E20°12'08.6"
Radio
Pobiednik-Radio 118.605
Elewacja / Elevation
664 ft
RWY
094/274 (09R/27L), 1100 x 50 m, N50°05'11.0" E20°12'08.6"
Drugi RWY / Second RWY
094/274 (09L/27R), 980 x 120 m, N50°05'14.8" E20°12'05.9"
Kontakt / Contact
Aeroklub Krakowski Wieża tel: +48 12 287 36 63, Biuro tel: +48 12 287 0470, tel.kom: +48 603 639 842, Stacja paliw tel: +48 535 549 324
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego. Paliwo dostępne na lotnisku. Samochodowa stacja benzynowa po sąsiedzku. Nr rej.ULC 25
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPKP_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklubkrakowski.pl/

1. Loty powyżej 500 m (1650 ft) AGL wymagają zezwolenia KRAKÓW APP.
2. Możliwość lądowania w nocy po uzgodnieniu z Użytkownikiem.
3. Procedury lotów każdorazowo ustalane przez kierownika lotów lub skoków.

1. Flights above 500 m (1650 ft) AGL require clearance from KRAKÓW TWR.
2. Night flights PPR.
3. Flights procedures are determined by flight manager.

ATS: 01APR - 30SEP: MON-SUN 07:00LMT-SS, 01OCT - 31MAR: MON-FRI 08:00-15:00LMT, SAT-SUN-HOL: O/R PN

Końskie-Komaszyce

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKD
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°15'19.5" E20°28'16.2"
Elewacja / Elevation
845 ft
Radio
123.45
RWY
088/268 (09/27), 600 x 30 m, N51°15'19.5" E20°28'16.2" (pole wzlotów 750 x 70m)
Kontakt / Contact
Stanisław Pargieła tel. +48 603 742 397, s.pargiela@stalpa.pl
Uwagi / Caution
Droga startowa trawiasta, oznakowana białymi markerami. Teren ogrodzony siatką 1.2 m. Między oznaczonymi progami drogi startowej a ogrodzeniem pozostaje dodatkowo 70 m z każdej strony. Lądowisko w obrębie MRT 10 (MIL.AIP-ENR 5.2.4) - informacja o aktywności AUP, AMC. Na kierunku 09 pas wznosi się z nachyleniem 2,6% od progu na długości 300 m. Widoczne zbiorniki ppoż. w kolorze biało-czerwonym po południowej stronie pasa startowego. Zakaz wykonywania lotów szkolnych. Obowiązkowy kontakt z zarządzającym przed planowanym przylotem na 24h. Brak opłat. Nr ewid.ULC 384.

Aktualizacja: 01.07.2021 - wymiary pasa startowego, część opisowa.

1. PPR.
2. Lądowisko sezonowe (III-X).
3. Teren ogrodzony płotem H1.2 m.

1. PPR.
2. Seasonal airfield (iii-X).
3. Area fenced H1.2 m.

Koszalin-Zegrze Pomorskie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKZ
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N54°02'32.3" E16°15'49.2"
Radio
Koszalin-Radio 122.305
Elewacja / Elevation
236 ft
RWY
070/250, 2500 x 60 m beton, N54°02'32.3" E16°15'49.2"
Kontakt / Contact
Artur Skorupa +48 600-211-889, Przemysław Wiśniewski +49 157 30043864, Aeroklub +48 94 316-4548
Uwagi / Caution
Lądowisko Aeroklubu Koszalińskiego. Nr ewid.ULC 135
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPKZ_3-0_en.pdf
Link
http://aeroklub.koszalin.pl/, http://www.zegrzepomorskie.pl/

1. Obowiązuje lewy krąg nadlotniskowy.
2. PPR.
3. Oświetlenie RWY na rządanie

1. Left hand aerodrome circuit.
2. PPR.
3. RWY lights on request

Konary

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°17'14.7" E20°16'38.7"
Elewacja / Elevation
225 ft
Radio
123.45
RWY
083/263, 380 x 25 m, N52°17'14.7" E20°16'38.7" (pas startowy 400m)
Kontakt / Contact
Jacek Słomka +48 602 340 297
Uwagi / Caution
Pas trawiasty po północnej stronie bazy transportowej. Przy progu 26 linia energetyczna oznaczona białą i czerwoną kulą. Lądowanie zalecane na kierunku 08. Chęć przylotu zgłaszać przynajmniej dzień przed planowanym przylotem. Brak opłat.

Aktualizacja: 29.06.2021 - aktualizacja części opisowej i długości pasa i RWY.

Kolonia Słoja

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°19'58.4" E23°37'03.3"
Elewacja / Elevation
670 ft
RWY
093/273, 512 x 25 m, N53°19'58.4" E23°37'03.3"
Kontakt / Contact
Ireneusz Krajewski tel: +48 603 995 594
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. Rękaw wiatrowy w połowie pasa. Możliwe nierówności na drodze startowej spowodowane przez pojazdy. Konieczny kontakt przed przylotem. Lądowisko w strefie ADIZ

Aktualizacja: 29.06.2021

Kętrzyn-Wilamowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKE
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N54°02'48.8" E21°25'35.2"
Radio
Kętrzyn-Radio 122.4
Elewacja / Elevation
456 ft
RWY
152/332 (15/33), 1200 x 36 m, N54°02'48.8" E21°25'35.2"
Drugi RWY / Second RWY
071/251 (07/25), 560 x 35 m, N54°02'59.0" E21°25'32.9"
Kontakt / Contact
+48 897524521
Uwagi / Caution
Pasy startowe oznaczone białymi chorągiewkami. Drogi kołowania oznaczone żółtymi chorągiewkami. Nr rej.ULC 43
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPKE_3-0_en.pdf
Link
http://www.lotniskoketrzyn.pl FB: https://www.facebook.com/LotniskoWilamowoEpke/

1. Wymagana dwukierunkowa łączność radiowa w ATZ.
2. Loty nocne PPR.
3. Poza okresami aktywności ATZ PPR 3h.

1. Bidirectional radio communication within ATZ mandatory.
2. Night flights PPR.
3. Outside of service hours of ATZ, PPR 3h.

ATS: W czasie aktywności ATZ i podczas skoków spadochronowych / During ATZ activity and parachute jumps

Kikity

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKI
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°58'58.2" E20°52'36.8"
Radio
Kikity-Radio 119.4
Elewacja / Elevation
564 ft
RWY
112/292 (11/29), 850 x 35 m, N53°58'58.2" E20°52'36.8"
Kontakt / Contact
Michał Cedroński +48 601262113, Zygmunt Kuczyński +48 601216767
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, wznosi się od progu 11 do 29 o 16 m. Zalecane lądowanie na kierunku 11. Na miejscu hangar, restauracja i hotel. Nr ewid.ULC 107
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPKI_3-0_en.pdf
Link
http://www.kikity.com.pl/
Film
https://www.youtube.com/watch?v=CkkHV1SDeD0&t=91s

1. Jednoczesne wykonywanie startów za holem i za wyciągarką jest zabronione.
2. Nachylenie RWY 1.91% THR ELEV E 180 m (591 ft) THR ELEV W 164.4 m (539 ft).
3. Maszt GSM o wysokości 67 m (220 ft) AGL, 1500 m na NE od lądowiska.

1. Towing flights and winch lunching cannot be conducted simultaneously.
2. RWY gradient 1.91% THR E 180 m (591 ft) THR W 164.4 m (539 ft).
3. GSM mast 67 m (220 ft) AGL, 1500 m NE from airfield.

Kąkolewo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPPG, Grodzisk Wielkopolski
Status
Lotnisko użytku publicznego, o ograniczonej certyfikacji
Współrzędne / Coordinates
N52°14’06,33” E016°14’27,51”
Radio
Kąkolewo-Radio 119,935
Elewacja / Elevation
310 ft
RWY
10L/28R (102°/282° MAG) 2300 x 30m nawierzchnia sztuczna
10R/28L (202°/282° MAG) 1190 x 100m nawierzchnia trawiasta .
Próg pasa 10L przesunięty w kierunku 282° o 370m.
Próg pasa 28R przesunięty w kierunku 102° o 740m.
Kontakt / Contact
Aeroklub Poznański: +48 61 8780725
Uwagi / Caution
Właścicelem lądowiska jest Aeroklub Poznański. Rozważane przeniesienie tutaj bazy Aeroklubu z Kobylnicy oraz utworzenie Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej. Nr ewid.ULC 343
Link
https://www.facebook.com/Lotnisko-Kąkolewo-312017115893582/
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPPG_en.pdf

Aktualizacja: 09.07.2021 - korekta wymiarów RWY, elewacji, położenia i części opisowej. Dodanie linku do AIP.
Aktualizacja: 03.04.2021 - Dane kontaktowe

Kazimierz Biskupi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKB, Konin
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°19'09.4" E18°10'01.0"
Radio
Kazimierz-Radio 122.380
Elewacja / Elevation
362 ft
RWY
091/271 (09/27), 640 x 27 m asfalt, N52°19'09.4" E18°10'01.0"
Drugi RWY / Second RWY
085/265, 1020 x 35 trawa, N52°19'11.8" E18°09'52.8"
Kontakt / Contact
+48 63 241 13 79
Uwagi / Caution
Lądowisko Aeroklubu Konińskiego. Czsami latają drony bez zgłoszenia. Brak opłat. Chęć przylotu zgłaszać na 24h przed planowanym przylotem. Nr ewid.ULC 10
Link
http://www.aeroklub.konin.pl/

Aktualizacja: 29.06.2021 - aktualizacja długości pasa startowego. Aktualizacja części opisowej.

1. W przypadku braku łączności radiowej z EPKB starty, lądowania i kołowanie wykonywać tylko po drogach utwardzonych (asfalt).
2. Bezpośrednia bliskość MATZ Powidz.
3. Loty nocne PPR.

1. When no radio communication with EPKB use only tarmac surfaces for take-off, landing and taxying.
2. MATZ Powidz in close proximity.
3. Night flights PPR.

Karminek

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°49'40.6" E17°41'10.9"
Elewacja / Elevation
450 ft
RWY
282/xxx (28/XX), 470 x 10 m, N51°49'40.6" E17°41'10.9"
Kontakt / Contact
Paweł +48 602 403 437
Uwagi / Caution
Lądowisko w trakcie remontu. Niedostępne dla samolotów. Pozostało 300m RWY. (informacja z FB)

Link

https://www.facebook.com/pages/Lądowisko-Karminek/421569797979541?fref=ts
Film
http://www.youtube.com/watch?v=WW7SmcbtYc8

Aktualizacja: 29.06.2021 - aktualizacja części opisowej. Lądowisko niedostępne dla samolotów.
Aktualizacja: 04.02.2021