Warszawa-Babice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBC
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N52°16'09.1" E20°54'26.0"
Radio
Babice-Informacja 119.180, Babice-Radio 122.305
Elewacja / Elevation
348 ft
RWY
102/282 (10R/28L), 1301 x 90 m beton, N52°16'09.1" E20°54'26.0"
Drugi RWY / Second RWY
102/282 (10L/28R), 1000 x 150 m trawa, N52°16'12.9" E20°54'34.0"
Kontakt / Contact
AFIS +48 261 855 369, +48 504 315 889, afis.lotnisko@cul.com.pl
Uwagi / Caution
Obowiązuje północny krąg nadlotniskowy 1823ft AMSL (z zastrzeżeniami opisanym w AIP). Przed przylotem, koniecznie zapoznaj się z informacjami o EPBC w AIP VFR. Nr rej. ULC 62. UWAGA: Duże natężenie ruchu. Obszar wrażliwy na hałas. Bezwzględnie wymagne stosowanie się do procedur antyhałasowych. Znaczna złóżoność struktur przestrzeni. EN: Northern traffic circuit at 1823ft AMSL traffic circuit (subject to AIP provisions). Before arrival, be sure to read the information on EPBC in AIP VFR. WARNING: Heavy traffic. Noise sensitive area. Strict adherence to noise abatement procedures mandatory. Complex airspace structures.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPBC_3-0_en.pdf
Link
http://www.lotnisko.cul.com.pl
Film
https://www.youtube.com/watch?v=un68k1foCPo

Aktualizacja: 12.02.2022

Toruń

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPTO
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°01'44.5" E18°32'48.8"
Radio
Toruń-Radio 120.660
Elewacja / Elevation
164 ft
RWY
099/279 (10R/28L), 1180 x 57 m beton [-230/-89], N53°01'44.5" E18°32'48.8"
Drugi RWY / Second RWY
099/279 (10L/28R), 937 x 150 m trawa
Kontakt / Contact
Aeroklub Pomorski +48 56 622 2474
Uwagi / Caution
Na pasie 10R/28L jest dostępne oświetlenie z uproszczonym krzyżem Calverta na kierunku 279° (RWY 28L). Nr rej. ULC 40. EN: RWY 10R RL. RWY 28L RL, SALS.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPTO_en.pdf
Link
http://www.aeroklubpomorski.pl/
Film
https://www.youtube.com/watch?v=1fy2UTQz8Hw&t=210s

Aktualizacja: 14.02.2022

Piła

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPPI
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°10'10.7" E16°42'38.0"
Radio
Piła-Radio 122.405
Elewacja / Elevation
279 ft
RWY
034/214, 2400 x 60 m asfalt, N53°10'10.7" E16°42'38.0"
Drugi RWY
090/270 (09/27), 650 x 80 m trawa
Kontakt / Contact
Dyrektor Aeroklubu: +48 606 765 402
Uwagi / Caution
Podczas wykonywania lotów po wyznaczonych trasach VFR zalecane jest utrzymywanie wysokości 2000ft/600m AMSL w celu zachowania bezpiecznej separacji pionowej od górnych granic aktywnych korytarzy MRT. Nr ewid. ULC 101. UWAGA: Włączyć światła przy przekołowywaniu przez drogę publiczną. Uwaga na przechodniów, motocykle i samochody na polu ruchu naziemnego. EN: During flights along the designated routes, it is recommended to mantain 2000ft/600m AMSL in order to provide a safe vertical separation from the upper limits of active MRTs located within the airfield area. WARNING: Turn on the lights during taxi when crossing public road. Pedestrians, motorbikes, and cars in the movement area.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPPI_en.pdf
Link
http://www.azp.pila.pl/

Aktualizacja: 06.04.2022
Aktualizacja: 13.02.2022

Piotrków Trybunalski

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPPT
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N51°22'57.2" E19°41'18.7"
Radio
Piotrków-Radio 119.305
Elewacja / Elevation
673 ft
RWY
028L/208R (03L/21R), 950 x 18 m asfalt, N51°22'57.2" E19°41'18.7"
Drugi RWY
028R/208L (03R/21L), 860 x 50 m trawa
Kontakt / Contact
+48 44 647 7473, +48 44 649 5571 Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
Uwagi / Caution
RWY 03L/21R ASPH. RL AVBL O/R. Zalecane, aby samoloty wykonywały krąg nadlotniskowy na wysokości 1673ft AMSL (1000ft/300m AGL). Krąg nadlotniskowy: RWY 21L/R lewy, RWY 03L/R prawy. Zakaz kołowania samolotów przez płytę przed hangarem aeroklubu (HANGAR 2). Uruchamianie silnika możliwe na płycie przed hangarem "Hearing" (HANGAR 5) lub na części trawiastej lotniska. Po lądowaniu na RWY 21R sugeruje się użycie trawiastej TWY B. Nr rej. ULC 23. EN: RWY 03L/21R ASPH, RL AVBL O/R. It is recommended that airplanes make the traffic circuit at an altitude of 1673ft AMSL (1000ft / 300m AGL). Traffic circuit: RWY 21L/R LH, RWY 03L/R RH. Airplanes are prohibited from taxing on the apron in front of the airclub hangar (HANGAR 2). Engine start-up is possible only on the apron in front of the "Haering" hangar (HANGAR 5) or on the grass part of the airport. After LND on RWY 21 it is recommedned to use grass TWY B.
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPPT_3-0_en.pdf
Link
http://www.azp.com.pl/

Aktualizacja: 14.02.2022

Olsztyn-Dajtki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPOD
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°46'26.0" E20°24'48.6"
Radio
Olsztyn-Radio 124.480
Elewacja / Elevation
436 ft
RWY
090/270 (09L/27R), 850 x 23 m asfalt [-300/-0], N53°46'26.0" E20°24'48.6"
Drugi RWY / Second RWY
090/270 (09R/27L), 850 x 100 m trawa [-256/-110], N53°46'17.7" E20°24'47.4"
Kontakt / Contact
+48 89 527 5240 Aeroklub Warmińsko-Mazurski
Uwagi / Caution
Pasy oznakowane. DTHR oznakowane. Dostepne długości RWY 09L: LDA 550m, TORA 850; RWY 27R: LDA 850m, TORA 550m; RWY 09R LDA 594m, TORA 740m; RWY 27L: LDA 594m, TORA 740m. Statki powietrzne z napędem - krąg północny, bez napędu - krąg południowy. Gdy OLSZTYN RADIO N/A, zaleca się nadawanie na ślepo meldunków pozycyjnych (przed wejściem w krąg i na prostej) na częstotliwości 124.480 MHz, używając wywołania OLSZTYN RUCH. Nr rej. ULC 31. EN: RWY marked. DTHR marked. Distances AVBL: RWY 09L: LDA 550m, TORA 850; RWY 27R: LDA 850m, TORA 550m; RWY 09R LDA 594m, TORA 740m; RWY 27L: LDA 594m, TORA 740m. Powered aircraft - northern traffic cuircuit, gliders - southern traffic circuit. When OLSZTYN RADIO N/A, broadcasting position reports required: before joining traffic cuircuit and on final using C/S OLSZTYN RUCH on 124.480 MHz.
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPOD_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.olsztyn.pl/

Aktualizacja: 15.11.2022 - usunięcie informacji oświetleniu drogi startowej
Aktualizacja: 07.10.2022 - zmiana częstotliwości NOTAM G1075/22
Aktualizacja: 13.02.2022

Makowice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Płoty, Makowiczki
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°45'39.5" E15°17'25.1"
Elewacja / Elevation
154 ft
RWY
109/289, 1640 x 30 m asfalt, N53°45'39.5" E15°17'25.1"
Uwagi / Caution
Stan VII.2013 - zniszczone ok. 300-700 m pasa startowego wykonanego pierwotnie z płyt betonowych. Pozostała część asfaltowa w dobrym stanie. Zabudowania lotniska zdewastowane

Łódź

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLL, Łódź-Lublinek
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
N51°43'19" E019°23'53"
Radio
TWR 124.230, Delivery 120.005, ATIS 135.680
Elewacja / Elevation
606 ft
RWY
065/245 (07/25), 2500 x 45 m beton, N51°43'11.8" E19°23'21.3"
Drugi RWY / Second RWY
065/245 (07/25), 700 x 175 m trawa, N51°43'11.4" E19°23'57.2"
Kontakt / Contact
TWR: +48 42 687 0701, +48 42 685 7262, DO: +48 42 688 6968, +48 609 991 617, Info: +48 42 683 5255
Uwagi / Caution
Loty szkolne IFR w CTR i TMA ŁÓDŹ mogą być wykonane po ich uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu warunków na ich wykonanie od ŁÓDŹ TWR. Start w CTR ŁÓDŹ z miejsca innego niż EPLL możliwy po uzyskaniu zezwolenia ŁÓDŹ TWR. W przypadku braku łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z ŁÓDŹ TWR. Nr rej. ULC 35. UWAGA: Okresowo znaczne natężenie lotów szkolnych VFR i IFR. EN: IFR training flights within the ŁÓDŹ CTR and ŁÓDŹ TMA may be conducted after they have been notified by phone to ŁÓDŹ TWR and given ATC instructions. T/O within the ŁÓDŹ CTR from a site other than EPLL is subject to clearance from ŁÓDŹ TWR. If radio communication with ŁÓDŹ TWR is not available at the site, the clearance must be obtained by telephone and RTF communication has to be established immediately after T/O. WARNING: Intense VFR and IFR training flights at times.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPLL_en.pdf
Link
https://aeroklub-lodz.pl/

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Lubin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLU
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N51°25'22.8" E16°11'46.2"
Radio
Lubin-Radio 119.535
Elewacja / Elevation
507 ft
RWY
127/307 (13L/31R), 1000 x 30 m beton, N51°25'22.8" E16°11'46.2"
Drugi RWY / Second RWY
114/294 (11/29), 900 x 100 m trawa [-240/-0], N51°25'17.7" E16°11'35.3"
Trzeci RWY / Third RWY
130/310 (13R/31L), 850 x 100 m trawa [-305/-0], N51°25'20.1" E16°11'40.8"
Kontakt / Contact
+48 76 846 1071, +48 693 447 053 Lotnisko Aeroklubu Zagłębia Miedziowego
Uwagi / Caution
Nr rej. ULC 14. EN:
Link
http://www.eplu.eu

Inne: 

Aktualizacja: 13.02.2022
Aktualizacja: 03.01.2022 - aktualizacja częstotliwości LUBIN RADIO 119.535MHZ (NOTAM: G1291/21 NOTAMN Q) EPWW/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/5125N01612E005 A) EPLU B) 2201030600 C) 2203232359 E) NEW FREQ LUBIN RADIO - 119.535MHZ. CREATED: 31 Dec 2021 19:14:00)

Kaniów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKW, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N49°56'27.01"; E019°01'14.97';
Radio
Kaniów-Radio 127.730
Elewacja / Elevation
836 ft
RWY
128/308 (13/31), 947 x 24 m asfalt
Kontakt / Contact
+48 32 750 8232
Uwagi / Caution
Krąg nadlotniskowy północny 985ft /300m AGL. PCL RL (Włączenie na 15 min przez 7-krotne naciśnięcie przycisku nadawania w ciągu 5 sek. na 127.730MHz.) Lotnisko certyfikowane PL-033/EPKW/2014. Nr rej. ULC 65. UWAGA: Z wyjątkiem T/O i LDG loty wykonywać nie niżej niż 500ft/150m AGL. EN: Northern traffic circuit 1000ft/300m AGL. PCL RL (To activate for 15 min key mic 7 times within 5 sec. on 127.730MHz.) WARNING: Except for T/O and LDG do not operate below 500ft/150m AGL.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPKW_en.pdf
Link
https://www.epkwkaniow.pl, https://www.facebook.com/people/EPKW-Kani%C3%B3w/100063786353843/

Aktualizacja: 28.09.2022
Aktualizacja: 13.02.2022

Częstochowa-Rudniki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPRU
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°53'05.3" E19°12'10.8"
Radio
Rudniki-Radio 122.800
Elewacja / Elevation
859 ft
RWY
077/2257 (08C/26C), 1800 x 60 m beton [-0/-200], N50°53'05.3" E19°12'10.8"
Drugi RWY / Second RWY
077/257 (08L/26R), 720 x 240 m trawa, N50°53'10.5" E19°12'08.2"
Trzeci RWY / Third RWY
077/257 (08R/26L), 1800 x 140 m trawa, N50°53'00.9" E19°12'06.5"
Kontakt / Contact
+48 783 995 277, +48 34 327 9755, Aeroklub Częstochowski
Uwagi / Caution
Pas 26/08 jest niedostępny do T/O i LDG dla statków powietrznych z napędem turbinowym lub odrzutowym, których budowa silników powoduje zassanie nieczystości z drogi startowej. Nr rej. ULC 67. EN: RWY 26/08 is not available for T/O and LDG of turbine or jet-propelled aircraft with engines which are able to ingest dirt from the runway surface.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPRU_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/lotnisko-rudniki/

Aktualizacja: 14.02.2022