Gryźliny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPGR
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°36'29" E20°20'40"
Radio
Gryźliny-Radio 119.055
Elewacja / Elevation
164 m (492ft)
RWY
120/300, 800 x 60 m, N53°36'29.1" E20°20'58.5"
Kontakt / Contact
Wszystkie przyloty proszę uzgadniać z Jakub Woźniak +48 504 107 309 (Pełnomocnik Starosty Olsztyńskiego d/s zarządzania lądowiskiem w Gryźlinach), +48 668 406 178
Uwagi / Caution
Idealna nawierzchnia trawiasta, oznakowane, hangar, rękaw. Dostępne paliwo Avgas 100LL i Pb95. Lądowisko czynne siedem dni w tygodniu - po wcześniejszym obowiązkowym zgłoszeniu telefonicznym. Opłata lotniskowa 30 zł. Tankowanie bez dodatkowych opłat. Aktualny cennik usług na stronie: http://www.powiat-olsztynski.pl/ladowisko-w-gryzlinach/. Nr ewid.ULC 36

Aktualizacja 10.02.2022 - aktualizacja częstotliwości
Aktualizacja: 30.09.2021 - aktualizacja częstotliwości
Aktualizacja: 28.06.2021 - zmiana częstotliwości, aktualizacja części opisowej, dodanie kontaktowego numeru telefonicznego oraz adresu strony www.

1. Obowiązuje południowy krąg nadlotniskowy.
2. Z wyjątkiem startów i lądowań loty wykonywać nie niżej niż 150 m AGL.
3. PPR.
4. W przypadku utraty łączności radiowej wlecieć z kursem lądowania nad RWY na wysokości 300 m (985 ft) AGL i obserwując ruch wykonać lewy krąg nadlotniskowy.

1. South aerodrome circuit.

Gliwice-Trynek

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPGL
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°16'11.8" E18°40'20.6"
Radio
Gliwice-Radio 118.260
Elewacja / Elevation
833 ft
RWY
08/26 900 x 23m
Kontakt / Contact
+48 32-230-1592
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego. Dostępne paliwo Avgas 100LL oraz 95Pb (pon-sob.godz.7-18). Nr rej.ULC 18
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPGL_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.gliwice.pl/

1. Statki powietrzne z napędem - zalecany krąg południowy.
2. Obowiązkowa dwukierunkowa łączność radiowa w ATZ EPGL.
3. Poza okresami aktywności ATZ EPGL przyloty ustalać telefonicznie z AD.

1. Power driven aircraft - recommended southern circuit.
2. Mandatory radio communication within ATZ EPGL.
3. Outside activity hours of ATZ EPGL all arrivals should be coordinated with AD.

TANGO (EPKT): 50°21'00"N, 018°51'00"E, Drogi E40 i 94 / Roads E40 and 94

ATS: W godzinach pracy AD i w czasie aktywności ATZ / During working hours of AD operator and ATZ activity.

Gdańsk-Rębiechowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPGD
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
54°22'39''N 018°27'58''E
Radio
Gdańsk-Tower 118.105, Gdańsk-Approach 127.280, ATIS 129.630, Gdańsk Director 133.660, Gdańsk Ground 131.330
Elewacja / Elevation
489 ft
RWY
107/287 (11/29), 2800 x 45 m beton, N54°22'34.1" E18°28'19.1"
Uwagi / Caution
ARP podany w AIP nie jest na środku pasa startowego. Nr rej.ULC 41
AIP
http://www.ais.pansa.pl/aip/aippliki/EP_AD_2_EPGD_1-1-1_en.pdf

Ostatnia aktualizacja / Latest update: 17.07.2021

Dęblin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPDE, Agat
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N51°33'04.1" E21°53'31.3"
Radio
Dęblin-Tower 122.75, Approach 128.25, Ground 121.75, Radio 118.125, ATIS 140.350
Elewacja / Elevation
394 ft
RWY
121/301 (12/30), 2500 x 60 m beton, N51°33'04.1" E21°53'31.3"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 517 330
Uwagi / Caution
Lotnisko użytkowane przez Aeroklub Orląt. W użyciu także pas trawiasty o wymiarach 2000 x 200 m po północnej stronie pasa betonowego
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPDE_en.pdf
Link
https://aeroklub2.home.pl/

Ostatnia aktualizacja/latest update: 21.03.2021

Częstochowa-Rudniki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPRU
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°53'05.3" E19°12'10.8"
Radio
Rudniki-Radio 122.8
Elewacja / Elevation
859 ft
RWY
083/263 (08/26), 2000 x 60 m beton [-0/-200], N50°53'05.3" E19°12'10.8"
Drugi RWY / Second RWY
083/263 (08L/26R), 720 x 240 m trawa, N50°53'10.5" E19°12'08.2"
Trzeci RWY / Third RWY
083/263 (08R/26L), 1800 x 140 m trawa, N50°53'00.9" E19°12'06.5"
Kontakt / Contact
Aeroklub tel: +48 783 995 277, +48 34 32 79 755
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego. Dostępna stacja paliw na lotnisku. Dla potrzeb lotniska wyznaczona strefa TRA 61. Nr rej.ULC 67
AIP
http://www.ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPRU_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl/lotnisko-rudniki/

Godziny pracy / Operating hours: 08:00-16:00LMT,
AP - Aeroklub Częstochowski, ul. P.O.W. 4, 42-200 Częstochowa,
T: +48343279755, T: +48343605772,
www.aeroklub-czestochowa.org.pl, acz@aeroklub-czestochowa.org.pl,
FTO M: +48693724424,
Tech T: +48605837549
Paliwo: +48533464859

Bydgoszcz-Aeroklub

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
dawniej EPBD, Biedaszkowo
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°06'23.8" E17°57'39.3"
Radio
Bydgoszcz-Tower 131.005
Elewacja / Elevation
205 ft
RWY
085/265 (08L/26R), 648 x 106 m, N53°06'23.8" E17°57'39.3"
Drugi RWY / Second RWY
119/299 (11/29), 650 x 105 m, N53°06'13.5" E17°57'35.7"
Trzeci RWY / Third RWY
029/209 (02/20), 588 x 106 m, N53°06'16.7" E17°57'47.1"
Kontakt / Contact
Aeroklub tel. +48 523732668
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego. Pasy lotniska aeroklubowego są niedostępne dla samolotów spoza aeroklubu - konieczne jest lądowanie na pasie betonowym lotniska komunikacyjnego
AIP
http://www.ais.pansa.pl/aip/aippliki/EP_AD_2_EPBY_1-1-1_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.bydgoszcz.pl/

Bydgoszcz-Szwederowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBY
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
53°05'48''N 017°58'40''E
Radio
Bydgoszcz-Tower 131.005
Elewacja / Elevation
236 ft
RWY
082/262, 2500 x 60 m asfalt, N53°05'48.5" E17°58'39.6"
Kontakt / Contact
Dyżurny portu +48 523 753 355, Tower +48-52-365-4900
Uwagi / Caution
Nr rej.ULC 55
AIP
https://ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPBY_en.pdf
Film
https://www.youtube.com/watch?v=RrJO0IBBvm4

Communication:
TWR (CTR) Bydgoszcz TOWER 131.000 Hours of operations: See NOTAM

Bielsko Biała-Aleksandrowice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBA
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N49°48'18.0" E19°00'07.3"
Radio
Bielsko-Radio 122.2, Bielsko-Ground 122.4
Elewacja / Elevation
1317 ft
RWY
099/279 (09/27), 660 x 100 m, N49°48'18.0" E19°00'07.3"
Drugi RWY / Second RWY
058/238 (04/22), 500 x 80 m, N49°48'14.6" E19°00'10.1"
Kontakt / Contact
+48 338151879, +48 338151870
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Lotnisko ogrodzone - uwaga przy podejściu! Na ogrodzeniu rozwieszone są biało/czerwone płachty ułatwiające ocenę wysokości i lokalizację ogrodzenia. Pas 04/22 zamknięty. Samochód dostępny dla lądujących załóg! Kontakt ws. rezerwacji 691 953 566 lub biuro@skydream.pl. Nr rej.ULC 1
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBA_3-0_en.pdf
Link
http://www.epba.pl/
Film
https://youtu.be/dUccoITjsEI?t=206

1. Statki powietrzne z napędem - krąg północny.
2. Szybowce - krąg południowy.
3. Starty i lądowania śmigłowcami - wykonywać z zastosowaniem procedur samolotowych.
4. Obowiązkowa łączność radiowa w ATZ EPBA.
5. W okresie zimowym lotnisko może być nieczynne.

1. Powered aircraft - northern aerodrome circuit.
2. Gliders - southern aerodrome circuit.
3. Helicopters take-offs and landings shall be conducted as aeroplanes.
4. Radio communication within ATZ EPBA mandatory.
5. During winter aerodrome may be closed.

Białystok-Krywlany

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBK
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°06'08.1" E23°10'15.8"
Radio
Białystok-Radio 118.45
Elewacja / Elevation
509 ft
RWY
092/272 (09/27), 860 x 50 m [-300/-0], N53°06'08.1" E23°10'15.8"
Kontakt / Contact
+48 857426527
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Białostockiego. Dostępne paliwo Avgas 100LL. Nr rej.ULC 30
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBK_3-0_en.pdf
Link
https://www.facebook.com/aeroklub.bialostocki/

1. Unikać lotów nad miastem Białystok.
2. Loty nocne PPR.
3. Pas betonowy jest nieużywany.
4. Teren południowy lotniska często podmokły.
5. Zaleca się kontakt telefoniczny osobom, które nie znają lotniska.

1. Avoid overflying Białystok.
2. Night flights PPR.
3. Concrete RWY not in operation.
4. Southern part of airfield often bogged.
5. For those unfamiliar with airfield pre-flight telephone contact advised.

ATS: W czasie aktywności ATZ i podczas lotów lub skoków szkolnych / During ATZ activity and training flights or parachuting.

Czeladź H

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPCZ
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N50°18'22,88" E019°06'36.36"
Elewacja / Elevation
870 ft
RWY
355/175, FATO 25 x 25 m TLOF 5 x 5 m
Kontakt / Contact
Marian Wszołek +48 602 785 885, e: zarzad@deltaoils-plus.pl
Uwagi / Caution
Nr eiwd.ULC 357

Lądowisko czynne 24h, a w godzinach 6-22 brak konieczności pytania o zgodę na lądowanie w celu zatankowania.
Przed lądowaniem, możliwość wywołania obsługi na radiu na częstotliwości 123,45

Dozwolone operacje lotnicze VFR w dzień i w nocy dla śmigłowców o całkowitej masie startowej (MTOM) do 5700 kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca do 11,66 m.
Wykorzystywane jest przez: śmigłowiec Eurocopter EC-130 lub Robinson R44.