Białousy

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°24'19.5" E23°13'43.8"
Elewacja / Elevation
560 ft
RWY
097/277, 368 x 27 m, N53°24'19.5" E23°13'43.8"
Kontakt / Contact
Ireneusz Krajewski tel. +48 603 995 594
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. Obszar na zachód od oznakowanej drogi startowej ma bardzo nierówą nawierzchnię. Rękaw wiatrowy na przedłużeniu pasa 10 po lewej stronie. Wszelkie operacje lotnicze po uzgodnieniu telefonicznym

Białystok-Krywlany

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBK
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°06'08.1" E23°10'15.8"
Radio
Białystok-Radio 118.45
Elewacja / Elevation
509 ft
RWY
092/272 (09/27), 860 x 50 m [-300/-0], N53°06'08.1" E23°10'15.8"
Kontakt / Contact
+48 857426527
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Białostockiego. Dostępne paliwo Avgas 100LL. Nr rej.ULC 30
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBK_3-0_en.pdf
Link
https://www.facebook.com/aeroklub.bialostocki/

1. Unikać lotów nad miastem Białystok.
2. Loty nocne PPR.
3. Pas betonowy jest nieużywany.
4. Teren południowy lotniska często podmokły.
5. Zaleca się kontakt telefoniczny osobom, które nie znają lotniska.

1. Avoid overflying Białystok.
2. Night flights PPR.
3. Concrete RWY not in operation.
4. Southern part of airfield often bogged.
5. For those unfamiliar with airfield pre-flight telephone contact advised.

ATS: W czasie aktywności ATZ i podczas lotów lub skoków szkolnych / During ATZ activity and training flights or parachuting.

Bezmiechowa

Opis: 

Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Radio
Bezmiechowa-Kwadrat 122.8
Elewacja / Elevation
1475 ft (1386/1607)
RWY
011/xxx (01/xx), 650 x 100 m, N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Drugi RWY / Second RWY
013/xxx (02/xx), 560 x 50 m, 1784 ft (1624/1983), N49°31'10.3" E22°24'34.1"
Kontakt / Contact
Tel: +48 174688900, +48 174688901, Kom: +48 603950862
Uwagi / Caution
Lądowisko Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. Pasy startowe trawiaste nieoznakowane. Lądowanie w kierunku północnym, ponieważ drogi startowe wznoszą się znacząco na kierunku 01. Dolne lądowisko wznosi się nieco łagodniej, szczególnie w końcowej części drogi startowej 01. W części szczytowej lądowiska budynek AOS. Nr ewid.ULC 113
Link
http://aosbezmiechowa.republika.pl

1. Uwaga: teren trudny do lądowania.
2. Uwaga na wymagania dot. ADIZ.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intensywna aktywność: szybowcowa, paralotniowa, motolotniowa, modelarska.

1. Caution: difficult terrain for landing.
2. Observe ADIZ requirements.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intense glider, paraplane, paramotor, model activity.

Bełchatów-Kałduny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBE
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Radio
Bełchatów-Radio 118.9
Elewacja / Elevation
701 ft
RWY
169/349 (17/35), 700 x 50 m, N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Kontakt / Contact
Wiesław Kusiak +48 607-430-730
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, wykoszony z równą nawierzchnią. Na podejściu od strony południowej w odległości 2200 metrów od punktu odniesienia lądowiska maszt telefonii komórkowej o wysokości 30 metrów położony w odległości 100 metrów od osi drogi startowej lądowiska po wschodniej stronie (oświetlony). Pas startowy odśnieżany. Loty nocne, benzyna samochodowa PNR 24h. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt z Łask-Wieża (133.075 MHz, tel.+48 261 555 920). Uwaga na aktywność TSA 06B. Nr ewid.ULC 323
Film
https://youtu.be/SJ7RgS48ZLo

PROCEDURA PRZYLOTU/ODLOTU:

1. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt radiowy na częstotliwości ( 133.075 MHz) z Łask WIEŻA i wykonywać lot zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami.
1a. Przed odlotem należy telefonicznie uzgodnić z Łask WIEŻA warunki odlotu
2. Wlot do strefy zabroniony bez nawiązania kontaktu radiowego z Łask TWR.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych do lądowiska Bełchatów należy zapoznać się z AUP/UUP zwracając uwagę na aktywność TSA 06B Łask TWR +48 261 555 920

Baryt k.Złotoryi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Stanisławów
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Elewacja / Elevation
1420 ft
RWY
098/278, 537 x 18 m, N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Kontakt / Contact
Komenda JPR +48 501 432 776, jpr-baryt@zlotoryja.pl
Uwagi / Caution
Lądowisko Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. Nr ewid.ULC 122
Link
http://jpr-baryt.pl/ladowisko-operacyjne/

Bagicz

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKG, Kołobrzeg
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N54°12'01.0" E15°41'03.1"
Radio
Bagicz-Radio 118.825
Elewacja / Elevation
20 ft
RWY
075/255 (07/25), 892 x 40 m beton, N54°12'01.0" E15°41'03.1"
Kontakt / Contact
Uzgadnianie przylotów/Radio: +48 736 344 573, Aeroklub Kołobrzeski: +48 501 026 128, Przedstawiciel Zarządzającego: +48 795 160 418.
Uwagi / Caution
Lotnisko sezonowe, czynne od 01 czerwca do 30 września. Nr rej.ULC 61
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPKG_3-0_en.pdf
Link
https://www.facebook.com/BagiczAirport/

Polecamy artykuł z 25 czerwca 2014: Przyszłość lotniska w Bagiczu

1. Dla samolotów przylatujących obowiązuje krąg południowy.
2. Loty nad Kołobrzegiem ZAKAZANE.
3. Lotnisko dla lotów VFR w dzień
4. Boczny wiatr - bryza morska. Możliwość napływu lokalnego zamglenia.

Baranów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Baranowo
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°07'19.5" E20°28'54.3"
Elewacja / Elevation
295 ft
RWY
085/265 (09/27), 655 x 30 m, N52°07'19.5" E20°28'54.3"
Kontakt / Contact
+48 46 8565224, +48 784 025 692
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. Domek pilota/hangar z rękawem po południowej stronie pasa (po drugiej stronie drogi). Linia elektryczna na podejściu 09
Link
http://www.trendak.eu/kontakt/ladowisko/

Antonowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Giżycko
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N54°03'29.4" E21°44'48.9"
Elewacja / Elevation
390 ft
RWY
040/220, 435 x 40 m, N54°03'29.4" E21°44'48.9"
Kontakt / Contact
Dominik Kaźmierczak tel +48 604 980 011
Uwagi / Caution
Dobieg po lądowaniu na kierunku 04 lekko pod górkę
Link
https://www.facebook.com/MotolotnieMazury

Arłamów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPAR, Krajna, Bircza, Wola Korzeniecka
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Radio
Arłamów-Radio 136.505
Elewacja / Elevation
1455 ft (1435/1475)
RWY
167/347 (17/35), 1200 x 27 m asfalt, N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Kontakt / Contact
Zgłaszanie przylotów +48 668 599 442
Uwagi / Caution
Pas asfaltowy, wznosi się w kierunku 35 (od 1435 do 1475 ft). Płyta postojowa w pobliżu progu 17. Opłata za lądowanie 20 zł. Nr ewid.ULC: 161
Link
http://www.arlamow.pl, https://www.facebook.com/Ladowiskoarlamow

Na północnym końcu drogi startowej istnieje droga kołowania dochodząca do płaszczyzny postoju samolotów o wymiarach: 80m (długość) i 48m (szerokość)

Główny kierunek startu (podejścia):
347º Elewacja TH 437.5m
167º Elewacja TH 449.5m
Loty VFR w dzień, w warunkach nie gorszych niż:
podstawa chmur: 300m
widzialność: 2km
prędkość wiatru: 30 węzłów w osi pasa
b) wysokość lotu: nie niżej niż 200m AGL
c) kierunek kręgu: lewy i prawy

Pomoce radiokomunikacyjne