Borsk

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBO, Wdzydze, Jasnochówka
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°57'06.3" E17°56'37.2"
Radio
Borsk-Radio 122.8
Elewacja / Elevation
440 ft
RWY
107/287 (10/28), 2300 x 40 m asfalt [-690/-123], N53°57'06.3" E17°56'37.2"
Kontakt / Contact
Tomasz Pilecki +48 604 526 678
Uwagi / Caution
Całkowita długość pasa asfaltowego 2300 m, odległość między progami 1487 m. Przesunięty próg 10 o 690 m i próg 28 o 123 m. Świeżo wymalowane pasy, nowiutki asfalt. Nr ewid.ULC 58
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBO_3-0_en.pdf
Link
http://borsklotnisko.pl/

Ośrodki wypoczynkowe w pobliżu lądowiska / Holiday camps near the landing site

Borne Sulinowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
dawniej EPBS
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°34'34.3" E16°31'37.9"
Radio
123.45
Elewacja / Elevation
469 ft
RWY
126/306, 610 x 25 m, N53°34'34.3" E16°31'37.9"
Kontakt / Contact
Wiesław Filosek +48 506434216
Uwagi / Caution
Nr ewid.ULC 225

1. Obowiązuje południowy krąg nadlotniskowy.
2. Przed przylotem sprawdzić aktywność strefy TSA 09B (GND-FL245).

1. Southern aerodrome circuit.
2. Prior to flight check TSA 09B (GND-FL245) area activity.

Bojszowy

Opis: 

Status
Lądowisko nieewidenjonowane
Współrzędne / Coordinates
N50°02'59.7" E19°05'40.0"
Elewacja / Elevation
785 ft
RWY
043/223, 438 x 30 m, N50°02'59.7" E19°05'40.0"
Kontakt / Contact
Edmund Chrobok tel. +48 730 571 612
Uwagi / Caution
Lotnisko modelarskie. Pas trawiasty oznakowany. Zalecane lądowanie na środkowych znacznikach (po płd.-wsch. stronie znaczników lekki przechył - szkody górnicze). Uwaga na modele latające (zalecany krąg, aby operatorzy modeli mogli zwolnić przestrzeń). Po płd.-wsch. stronie, równolegle do pasa, w odl. 57 m od krawędzi pasa, linia elektryczna na niskich słupach. Zaleca się start na kierunku 22 ze względu na zabudowania. Wykreślone z ewidencji w dniu 29.07.2019.
Link
https://www.facebook.com/lotniskobojszowy/

Bobrowniki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Nieborów, "Nieborowniki"
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°03'57.0" E20°01'53.6"
Elewacja / Elevation
280 ft
RWY
069/249 (07/25), 870 x 50 m, N52°03'57.0" E20°01'53.6"
Kontakt / Contact
Arek +48 692482241
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany (progi oznaczone liczbami). Na podejściu 07 linia SN. Przed progiem 25 rów z wodą. Przez rów i bramę droga kołowania pod obszerny hangar. Drugi hangar w budowie (X.2017) po południowej stronie pasa startowego. Możliwość hangarowania. Na lądowisku szkoła pilotażu i stacja serwisowa samolotów.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=I8AAQsMk_1Y

Bielsko Biała-Aleksandrowice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBA
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N49°48'18.0" E19°00'07.3"
Radio
Bielsko-Radio 122.2, Bielsko-Ground 122.4
Elewacja / Elevation
1317 ft
RWY
099/279 (09/27), 660 x 100 m, N49°48'18.0" E19°00'07.3"
Drugi RWY / Second RWY
058/238 (04/22), 500 x 80 m, N49°48'14.6" E19°00'10.1"
Kontakt / Contact
+48 338151879, +48 338151870
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Lotnisko ogrodzone - uwaga przy podejściu! Na ogrodzeniu rozwieszone są biało/czerwone płachty ułatwiające ocenę wysokości i lokalizację ogrodzenia. Pas 04/22 zamknięty. Samochód dostępny dla lądujących załóg! Kontakt ws. rezerwacji 691 953 566 lub biuro@skydream.pl. Nr rej.ULC 1
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBA_3-0_en.pdf
Link
http://www.epba.pl/
Film
https://youtu.be/dUccoITjsEI?t=206

1. Statki powietrzne z napędem - krąg północny.
2. Szybowce - krąg południowy.
3. Starty i lądowania śmigłowcami - wykonywać z zastosowaniem procedur samolotowych.
4. Obowiązkowa łączność radiowa w ATZ EPBA.
5. W okresie zimowym lotnisko może być nieczynne.

1. Powered aircraft - northern aerodrome circuit.
2. Gliders - southern aerodrome circuit.
3. Helicopters take-offs and landings shall be conducted as aeroplanes.
4. Radio communication within ATZ EPBA mandatory.
5. During winter aerodrome may be closed.

Bibianów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Ozorków
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°56'43.8" E19°15'25.8"
Elewacja / Elevation
460 ft
RWY
086/266, 385 x 30 m, N51°56'43.8" E19°15'25.8"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty oznakowany (narożniki) o długości 400m. Po zachodniej stronie, za drogą polną, przedłużenie pasa o dalsze 250 m (nieoznakowane)

Biała Podlaska

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBP, Biała Airport
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°00'02.8" E23°07'57.3"
Radio
Biała Podlaska-Radio 118.155
Elewacja / Elevation
485 ft
RWY
066/246 (06R/24L), 2260 x 30 m beton-asfalt (DS-1), N52°00'02.8" E23°07'57.3"
Drugi RWY / Second RWY
066/246 (06R/24L), 690 x 150 m trawa (DS-2), N52°00'27.1" E23°09'18.0"
Trzeci RWY / Third RWY
066/246 (06L/24R), 510 x 110 m trawa (DS-3), N52°00'24.8" E23°08'40.5"
Kontakt / Contact
+48 506 659 297
Uwagi / Caution
Droga startowa DS-1 betonowo-asfaltowa. Droga startowa DS-2 (trawiasta, oznakowana) na przedłużeniu DS1 w kierunku wschodnim. Krawędź południowa DS2 oznaczona białymi markerami, a jej północną krawędź stanowi dawny pas betonowo-asfaltowy. Droga startowa DS-3 (trawiasta, oznakowana) po północnej stronie dawnego pasa betonowo-asfaltowego. Uwaga: dawny pas betonowo-asfaltowy o wymiarach 3300 x 60 m, równoległy do DS1 i DS2 po ich północnej stronie jest NIECZYNNY. Dla DS-1 i DS-2 obowiązuje krąg południowy, dla DS-3 krąg północny. W instrukcji operacyjnej lotniska opisany jest jeszcze pas drogi startowej PDS-1 (trawiasty, oznakowany), po południowej stronie DS-1, nie uwidoczniony na mapie. Nr ewid.ULC 339
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBP_3-0_en.pdf
Link
http://lotnisko.bialapodlaska.pl/pl/, https://www.facebook.com/lotniskoepbp/