Bukowina Bobrzańska

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°36'22.8" E15°25'24.2"
Elewacja / Elevation
460 ft
RWY
178/358, 370 x 30 m, N51°36'22.8" E15°25'24.2"
Kontakt / Contact
Kazimierz tel. +48 600 884 658
Uwagi / Caution
Pas trawiasty nieoznakowany. Lądowisko trudne: uwaga na linię elektryczną przebiegającą w poprzek pasa w połowie jej długości (lądowanie wyłącznie "pod drutami")

Bydgoszcz-Aeroklub

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
dawniej EPBD, Biedaszkowo
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°06'23.8" E17°57'39.3"
Radio
Bydgoszcz-Tower 131.005
Elewacja / Elevation
205 ft
RWY
085/265 (08L/26R), 648 x 106 m, N53°06'23.8" E17°57'39.3"
Drugi RWY / Second RWY
119/299 (11/29), 650 x 105 m, N53°06'13.5" E17°57'35.7"
Trzeci RWY / Third RWY
029/209 (02/20), 588 x 106 m, N53°06'16.7" E17°57'47.1"
Kontakt / Contact
Aeroklub tel. +48 523732668
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego. Pasy lotniska aeroklubowego są niedostępne dla samolotów spoza aeroklubu - konieczne jest lądowanie na pasie betonowym lotniska komunikacyjnego
AIP
http://www.ais.pansa.pl/aip/aippliki/EP_AD_2_EPBY_1-1-1_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.bydgoszcz.pl/

Brzeziny

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°48'30.8" E19°44'18.2"
Elewacja / Elevation
640 ft
RWY
172/352 (17/35), 650 x 17 m, N51°48'30.8" E19°44'18.2"
Kontakt / Contact
Marian Krasiński tel.+48 601319061
Uwagi / Caution
Pas równoległy do drogi. W środkowej części lekkie przewyższenie (oba progi niżej o ok. 20 ft od środka pasa). Pas przecina na skos polna droga - równy przejazd. Na kierunku 35 uwaga na linię wysokiego napięcia ok. 80 m od progu. Przed progiem 17 nawożona ziemia w celu wydłużenia i podwyższenia pasa startowego.

Bucharzewo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Sieraków Wielkopolski
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°40'42.3" E16°06'43.0"
Elewacja / Elevation
145 ft
RWY
054/234 (05/23), 412 x 20 m, N52°40'42.3" E16°06'43.0"
Kontakt / Contact
Szymon Melosik +48 608551131

1. RWY 05 prawy krąg.
2. RWY 23 lewy krąg.
3. W czasie aktywności MRT 23, 28, 30 w segmencie 41-27 obowiązuje zakaz wykonywania operacji lotniczych z terenu Bucharzewo.
4. Uwaga: Na kierunku 050° w odległości 150 m linia SN 15 kV H-10 m.
5. PPR.

1. RWY 05 right hand circuit.
2. RWY 23 left hand circuit.
3. During MRT 23, 28, 30 segment 41-27 activity flight operations at Bucharzewo are prohibited.
4. Caution: Power line SN 15kV, distance 150 m on bearing 050° H-10 m.
5. PPR.

Budy Czarnockie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Łomża
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°13'23.4" E22°06'59.2"
Elewacja / Elevation
480 ft
RWY
048/228, 290 x 25 m, N53°13'23.4" E22°06'59.2"
Kontakt / Contact
Zbigniew Pieciak +48 602692133
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany białymi słupkami na krawędziach. Linia elektryczna w poprzek pasa w pobliżu progu 23. Jeden ze słupów na płn.-zach. krawędzi drogi startowej.

1. PPR.
2. Uwaga: Linia energetyczna po północno-wschodniej stronie RWY.

1. PPR.
2. Caution: Power line NE of RWY.

Brzeska Wola

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBI
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°36'27.9" E21°00'17.6"
Elewacja / Elevation
476 ft
RWY
095/275, 639 x 50 m, N51°36'27.9" E21°00'17.6"
Kontakt / Contact
Mariusz Rachwał tel. +48 509459428
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, progi oznakowane. Podejście z obu kierunków bez przeszkód. Rękaw wiatrowy po południowej stronie pasa. Nr ewid.ULC 159

Brody

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°21'36.6" E23°07'59.3"
Elewacja / Elevation
480 ft
RWY
005/185 (01/19), 380 x 32 m [-90/-0], N53°21'36.6" E23°07'59.3"
Drugi RWY / Second RWY
090/270 (09/27), 250 x 30 m, N53°21'40.2" E23°07'55.5"
Kontakt / Contact
Ireneusz Krajewski +48 603 995 594
Uwagi / Caution
Dwie oznakowane drogi startowe. Hangar i domek pilota w okolicy progu 01. DS 01/19 ma oznakowanie na odcinku 290 m, ale jest przedłużona o 90 m w kierunku południowym. Rękaw wiatrowy po wschodniej stronie progu 19

Bożykowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Spytkowo
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N54°04'29.4" E21°50'05.3"
Elewacja / Elevation
491 ft
RWY
024/204, 294 x 35 m, N54°04'29.4" E21°50'05.3"
Kontakt / Contact
tel: +48 604 980 011 (motolotnia) i Czesław Wiszniowiecki tel. +48 504 758 704 (Socata)
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. Loty motolotnią i samolotem. Na przełużeniu kierunku 20 węższa część drogi startowej o wymiarach ok. 182 x 15 m
Link
http://samolot.mazury.info.pl/, http://motolotnie.mazury.info.pl/