Wolica Ługowa

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Lądowisko "Bauerówka", Sędziszów Małopolski
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N50°05'51.7" E21°43'31.8"
Elewacja / Elevation
700 ft
RWY
066/246 (07/25), 400 x 32 m, N50°05'51.7" E21°43'31.8"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, utrzymany. Po S stronie zabudowania z hangarem. WDI na hangarze. Wystawa samolotów i pojazdów wojskowych. UWAGA: W części W lądowiska rów melioracyjny z przepustami. Wygodne omnięcie rowu po jego wschodniej stronie. EN: Grass RWY, marked, maintained. Hangar and AD bulidngs on S side of RWY. WDI on hangar. Aircraft and military vehices exhibition next to airstrip. WARNING: In W part of airfield there is ditch with culverts. Convenient bypass by taxi E of eastern end of ditch.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=OlyBETJmMPM

Wola Krakowiańska 1

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°01'37.6" E20°48'26.2"
Radio
123.450
Elewacja / Elevation
430 ft
RWY
155/335 (15/33), 730 x 40 m, N52°01'37.6" E20°48'26.2"
Kontakt / Contact
Grzegorz Zaremba +48 666 360 400, grzegorz@conair.pl
Uwagi / Caution
PN. Pas trawiasty, oznakowany, wałowany, koszony. WDI na hangarze po W stronie przy THR 15. Przy lądowaniu na RWY 15 dodatkowe 240m dobiegu dostępne poza THR 33 i polną drogą (nierówny przejazd). Wschodni krąg nadlotniskowy 1000ft AGL. Tuż obok THR 33 znajduje się RWY 01 THR sąsiedniego lądowiska Wola Krakowiańska 2. Bez opłat. UWAGA: Dwa drzewa 80m przed THR 15. Obszar wrażliwy na hałas – liczne skargi – wymagane stosowanie się do procedur antyhałasowych. Zabronione loty szkolne, niskie przeloty oraz operacje startu-i-lądowania bez uzyskania dodatkowej zgody zarządzającego. Lądowisko w RMZ. EN: PN. Grass RWY, marked, rolled, mowed. WDI on hangar W of THR 15. When LND on RWY 15 additional 240m of overrun AVBL beyond THR 33 and field road (rough passage). Eastern traffic circuit at 1000ft AGL. Next to THR 33 there is RWY 01 THR of nearby Wola Krakowiańska 2 airfield. No landing fee. WARNING: Two trees 80m before THR 15. Noise sensitive area - residents’ complains - compliance with noise abatement procedures mandatory. Training, low passes and touch-and-go operations are prohibited unless exclusive permission has been obtaind from airfield manager. RMZ.
Film
https://youtu.be/rApzaZSTAgE

 

Wola Korytnicka

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Węgrów
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°24'45.3" E21°49'17.8"
Elewacja / Elevation
450 ft
RWY
008/188, 800 x 50 m, N52°24'45.3" E21°49'17.8" (pole wzlotów 1500 x 50m)
Kontakt / Contact
Tadeusz Rowicki +48 505 140 555
Uwagi / Caution
PN 24h. Pas trawiasty, nieoznakowany. WDI na hangarze. Na południe od THR 01 duży hangar. S część pasa o szerokości 50m, N część pasa o szerokości 40m. Bez opłat. Nr ewid. ULC 307. UWAGA: Wiosną teren może być podmokły. SN zdemontowana w obrębie pasa - oznaczone skrajne słupy, przecina pas w odległości 110m od THR 01. Droga polna przecina pas 200m od THR 19 - przejazd wyrównany. EN: PN 24h. Grass RWY, unmarked. WDI on hangar. Large hangar to the south of THR 01. S portion of RWY 50m wide, N portion of RWY 40m wide. No landing fee. WARNING: Runway can be waterlogged in spring. SN crosses RWY 110m from THR 01, power cables removed - marked extreme electric poles on both sides of RWY. Field road crosses RWY 200m from THR 19 - even passage.

Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja informacji o wymiarach pola wzlotów i drogi startowej. Aktualizacja części opisowej.

Wlewsk

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Lidzbark Welski
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°16'31.2" E19°45'37.9"
Elewacja / Elevation
530 ft
RWY
122/302, 1100 x 60 m, N53°16'31.2" E19°45'37.9"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany, koszony, równy, ogrodzony. WDI i zbiornik na wodę p.poż przy THR 30. EN: Grass RWY, unmarked, mowed, smooth, fenced. WDI and water tank near THR 30.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=AYZmm0l7e2E&t=50s

Włocławek-Kruszyn

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPWK
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N52°35'03.9" E19°00'45.0"
Radio
Kruszyn-Radio 122.405
Elewacja / Elevation
216 ft
RWY
082/262 (08L/27R), 1000 x 80 m,
Drugi RWY / Second RWY
082/262 (08R/26L), 900 x 80 m
Kontakt / Contact
+48 54 235 5444 Aeroklub Włocławski
Uwagi / Caution
Nr rej. ULC 27. EN:
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPWK_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.wloclawek.pl/

Aktualizacja: 14.02.2022

Witnica

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°40'23.6" E14°52'08.9"
Elewacja / Elevation
63 ft
RWY
013/193, 430 x 36 m, N52°40'23.6" E14°52'08.9"
Kontakt / Contact
Tadeusz Filip +48 601 440 420
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. Hangar przed THR 19. Po E stronie hangaru przedłużenie drogi startowej o dodatkowy odcinek o szerokości 17m i długości 50m, co daje całkowitą długość (zwężonej) drogi startowej 480m. UWAGA: WN odległości 360m przed THR 01. EN: Grass RWY, unmarked. RWY extension of 50m length by 17m wide AVBL on the eastern side of the hangar. The total length of the (narrowed) runway is 480m. WARNING: WN 360m before THR 01.

Aktualizacja: 12.08.2021

Wisznice

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°46'43.6" E23°09'59.0"
Elewacja / Elevation
505 ft
RWY
127/307, 510 x 25 m, N51°46'43.6" E23°09'59.0"
Kontakt / Contact
Piotr Frończuk +48 501 613 425, Paweł Frończuk + 48 501 613 421
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, oświetlony (!). Równa, starannie utrzymana nawierzchnia. Podejście z obu kierunków bez przeszkód. Hangar w pobliżu progu 13 z nazwą lądowiska

Wiśniew

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPWJ
Status
Lądowisko ewidencjonowane
Współrzędne / Coordinates
N52°04'56.0" E022°15'10.8"
Elewacja / Elevation
500 ft
RWY
28/10, 800 x 45 m
Kontakt / Contact
Krzysztof Jastrzębski +48 602 596 045
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, dobrze utrzymany. WDI na hangarze. Hangar w połowie długości i po S stronie pasa. Możliwość noclegu. Dostępne miejsca na całoroczne hangarowanie. Nr ewid. ULC 504. EN: Grass RWY well maintained. WDI on hangar. Hangar midfield, S side of RWY. Accommodation AVBL. Hangar space (all year) AVBL.

Aktualizacja: 19.01.2022 - dodanie informacji o kodzie ICAO lotniska, aktualizacja głównych zdjęć, zmiana klasyfikacji na lądowisko ewidencjonowane, poprawienie współrzędnych ARP

Wincentów 2

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°56'23.3" E21°08'55.9"
Elewacja / Elevation
350 ft
Radio
123.450
RWY
014/194, 650 x 25 m, N51°56'23.3" E21°08'55.9" (pole wzlotów 700 x 120m)
Kontakt / Contact
Karol +48 606 692 905, +48 669 077 088
Uwagi / Caution
PN Pas trawiasty, nieoznakowany. WDI po W stronie drogi startowej. Hangar przy THR 19. Sad jabłkowy i droga przed THR 01. Bez opłat. EN: PN Grass RWY, unmarked. WDI W of RWY. Hangar at THR 19. Apple orchard and road before THR 01. No landing fee.

Aktualizacja: 29.06.2021 - Dodano link do strony www, aktualizacja części opisowej.

Więckowy

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N54°03'44.4" E18°22'03.3"
Elewacja / Elevation
517 ft
RWY
07/25, 785 x 20 m, N54°03'44.4" E18°22'03.3"
Kontakt / Contact
Paweł Piętak +48 606 444 879
Uwagi / Caution
Pas trawiasty. Hangar przy THR 07. Restauracja w odległości ok.1500m, hotel "Kamienny Zdrój" ok. 2km, stacja benzynowa ok.4km. UWAGA: Dwa słupy (SN) w bezpośrednio przy pasie, w 1/3 długości od THR 25. EN: Grass RWY. Hangar near THR 07. Restaurant 1500m, hotel 2km, petrol station H24 4km. WARNING: Two poles (SN) on both sides and at RWY edges, in 1/3 of RWY length from THR 25.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=glF0AK2_mdA

Aktualizacja: 09.01.2023 - wymiary RWY
Aktualizacja: 23.09.2021 - wymiary RWY