Łęczyca

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLY, Leżnica Wielka
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N52°00'18.0" E19°08'38.1"
Radio
TWR 128.025, APP 119.750, PAR 123.575
Elewacja / Elevation
404 ft
RWY
098/278 (10/28), 2500 x 60 m asfalt, N52°00'18.0" E19°08'38.1"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 168 222, MIL APP+48 261 168 323
Uwagi / Caution
Lotnisko nie przyjmuje statków powietrznych o napędzie odrzutowym. UWAGA: Operacje na RWY są zawieszane gdy temperatura powietrza przekracza 28°C EN: The aerodrome does not accept jet-powered aircraft. WARNING: RWY operations are ceased when air temperature exceeds 28°C.
AIP
https://ais.pansa.pl/mil/pliki/EP_AD_4_EPLY_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Lublin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLB
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
51°14'25''N E022°42'49''E
Radio
TWR 136.430
Elewacja / Elevation
636 ft
RWY
071/251 (07/25), 2520 x 45 m asfalt, N51°14'24.7" E22°42'48.5"
Kontakt / Contact
Tower +48 81 458 1303, Port: +48 81 458 1400
Uwagi / Caution
Loty szkolne IFR w CTR i TMA LUBLIN po zgłoszeniu telefonicznym i uzyskaniu zezwolenia od LUBLIN TWR. Start w CTR LUBLIN z miejsca innego niż EPLB możliwy po uzyskaniu zezwolenia od TWR. W przypadku braku łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR. Zamiar tankowania AVGAS zgłosić w punkcie 18 FPL lub przy pierwszym kontakcie radiowym: Lublin koordynacja 131.505 MHz. Nr rej. ULC 63. EN: IFR training flights within LUBLIN CTR and TMA may be conducted after prior phone notification and with ATC clearance from LUBLIN TWR. T/O within the LUBLIN CTR from a site other than EPLB is subject to clearance from LUBLIN TWR. If radio communication is not available at the site, the clearance must be obtained by phone and RTF communication with TWR has to be established immediately after T/O. An intention to refuel with AVGAS shall be notified in point 18 FPL or at first radio contact: Lublin coordination 131.505MHz.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPLB_en.pdf

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Lipki Wielkie

Opis: 

Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°42'56.7" E15°30'38.9"
Radio
Lipki-Radio 130.300
Elewacja / Elevation
136 ft
RWY
049/229 (05/23), 790 x 25 m asfalt, N52°42'56.7" E15°30'38.9"
Kontakt / Contact
+48 95 731 2360 Lądowisko Lasów Państwowych
Uwagi / Caution
Pas asfaltowy, oznakowany, dobrze utrzymany. Płyta postojowa na N od THR 23. Nr ewid. ULC 11 EN: ASPH RWY, marked, well maintained. Apron N of RWY 23 THR.

Aktualizacja: 12.08.2021 - część opisowa

Lędziechowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Łebień, Siemirowice, Zdrzewno
Status
Lądowisko trudne
Współrzędne / Coordinates
N54°40'06.9" E17°44'35.3"
Elewacja / Elevation
290 ft
RWY
172/352, 2300 x 28 m asfalt, N54°40'06.9" E17°44'35.3"
Uwagi / Caution
Zdarty asfalt z pasa, dostępne tylko fragmenty. Maszt po wschodniej stronie pasa w odległości 100 m od pasa. Teren zabudowany wiatrakami

Lipinki-Osie DOL

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Droga nr 238
Status
Drogowy Odcinek Lotniskowy
Współrzędne / Coordinates
N53°36'31.1" E18°27'05.7"
Elewacja / Elevation
277 ft
RWY
074/254, 2200 x 10 m asfalt, N53°36'31.1" E18°27'05.7"
Uwagi / Caution
Tzw. Drogowy Odcinek Lotniskowy z normalnym ruchem samochodowym. Tylko do lądowania awaryjnego

Legnica

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLE
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°10'57.9" E16°10'40.8"
Radio
Legnica-Radio 125.55 (nieczynne)
Elewacja / Elevation
407 ft
RWY
080/260, 1600 x 40 m beton, N51°10'57.9" E16°10'40.8"
Uwagi / Caution
Lotnisko zamknięte dla ruchu lotniczego

1. W użyciu wyłącznie krąg nadlotniskowy południowy na wysokości 300 m (985 ft) AGL.

1. In use only southern aerodrome circuit at 300 m (985 ft) AGL.

Krzywa

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Osła, Różyniec
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°18'33.2" E15°44'29.0"
Elewacja / Elevation
670 ft
RWY
100/280, 500 x 50 m beton, N51°18'33.2" E15°44'29.0"
Uwagi / Caution
Pas betonowy sukcesywnie rozbierany. Środkowa część zajęta pod samochodową szkołę jazdy. Aktualnie pozostało ok. 500 m na wschodnim krańcu pasa z pierwotnej długości całkowitej 2400 m

Kraków-Balice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKK
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
N50°04'40" E019°47'05
Radio
TWR 123.255, Ground 118.105, APP 121.075, 135.405, Director 126.530, Delivery 121.980, ATIS 126.130, 112.800
Elewacja / Elevation
791 ft
RWY
072/252 (07/25), 2550 x 60 m beton [-0/-238], N50°04'40.2" E19°47'07.8"
Kontakt / Contact
TWR +48 12 411 5007, +48 12 639 7562, APP +48 12 639 7570, +48 81 452 7570, DO +48 12 639 3305
Uwagi / Caution
Loty szkolne w CTR KRAKÓW mogą być wykonane po ich uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu warunków na ich wykonanie od KRAKÓW TWR. Nr rej. ULC 56. EN: Training flights within the KRAKÓW CTR may be conducted after they have been notified by phone to KRAKÓW TWR and given ATC instructions.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPKK_en.pdf

Aktualizacja: 19.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Koszalin-Zegrze Pomorskie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKZ
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N54°02'32.3" E16°15'49.2"
Radio
Koszalin-Radio 122.305
Elewacja / Elevation
236 ft
RWY
070/250, 2500 x 60 m beton, N54°02'32.3" E16°15'49.2"
Kontakt / Contact
17 WOG w Koszalinie
Uwagi / Caution
MIL AD Teren jest niedostępny dla cywili. EN: MIL AD. The area is not available to civilians.

Aktualizacja: 27.09.2021 - wykreslenie z rejestru, zmiana danych właścicielskich (wykreślenie kontaktu do zarządzającego: http://aeroklub.koszalin.pl/