Mostowo DOL

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Droga nr 168
Status
Drogowy Odcinek Lotniskowy
Współrzędne / Coordinates
N54°04'10.2" E16°32'11.5"
Elewacja / Elevation
277 ft
RWY
095/275, 2200 x 10 m asfalt, N54°04'10.2" E16°32'11.5"
Uwagi / Caution
Tzw. Drogowy Odcinek Lotniskowy z normalnym ruchem samochodowym. Tylko do lądowania awaryjnego

Mirosławiec

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMI, Bujsko
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N53°23'42" E016°04'58"
Radio
TWR 133.075, APP 126.575
Elewacja / Elevation
495 ft
RWY
120/300 (12/30), 2500 x 45 m beton, N53°23'42.1" E16°04'57.9"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 525 112, MIL APP +48 261 525 583
Uwagi / Caution
EN:
AIP
https://ais.pansa.pl/mil/pliki/EP_AD_4_EPMI_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Modlin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMO, Warszawa-Modlin
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
N52°27'04" E020°39'07"
Radio
TWR 123.930, Warsaw APP 128.805, 125.055, Delivery 119.930, Director 129.380
Elewacja / Elevation
344 ft
RWY
076/256 (08/26), 2500 x 45 m beton, N52°27'04.4" E20°39'06.8"
Kontakt / Contact
TWR: +48 22 574 5518, +48 81 452 5518, DO: +48 22 346 4071 +48 22 346 4450, +48 609 225 592
Uwagi / Caution
Loty szkolne w CTR WARSZAWA/Modlin oraz w TMA WARSZAWA mogą być wykonane po ich uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu warunków na ich wykonanie od właściwego organu ATC. Nr rej. ULC 60. EN: Training flights within the WARSZAWA/Modlin CTR and within the WARSZAWA TMA may be conducted after they have been notified by phone to the appropriate ATC unit and given ATC instructions.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMO_en.pdf
Link
https://www.modlinairport.pl/ga/dla-pilota

Inne: 

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Mińsk Mazowiecki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMM, Janów, FAKTOR
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N52°11'44.0" E21°39'21.2"
Radio
TWR 135.425, APP 120.775, ATIS 138.250
Elewacja / Elevation
604 ft
RWY
084/264 (08/26), 2500 x 80 m beton, N52°11'44.0" E21°39'21.2"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 553 350, MIL APP +48 261 553 355
AIP
Uwagi / Caution
EN:
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMM_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Mieszkowice DOL

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Droga nr 31
Status
Drogowy Odcinek Lotniskowy
Współrzędne / Coordinates
N52°45'02.7" E14°30'40.9"
Elewacja / Elevation
150 ft
RWY
158/338, 2380 x 10 m asfalt, N52°45'02.7" E14°30'40.9"

Mielec

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPML
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°19'20.2" E21°27'42.3"
Radio
Mielec-Informacja 119.105
Elewacja / Elevation
548 ft
RWY
084/264 (08R/26L), 2492 x 45 m asfalt
Drugi RWY / Second RWY
084/264 (08L/26R), 550 x 60 m trawa
Trzeci RWY / Third RWY
174/354 (17/35), 657 x 25 m asfalt
Kontakt / Contact
+48 17 788 7797, AFIS: +48 17 788 6555
Uwagi / Caution
Wysokość lotów po kręgu: 1000ft/300m AAL dla samolotów i szybowców, 330ft/100m AAL dla śmigłowców. Gdy aktywna jest jedynie RWY 08R/26L obowiązuje krąg północny. Gdy aktywny jest jedynie RWY17/35 obowiązuje krąg wschodni. Gdy aktywe są RWY 08R/26L oraz 08L/26R obowiązuje krąg południowy dla operacji z RWY 08R/26L lub krąg północny dla operacji z RWY 08L/26R. Gdy aktywny jest RWY 08L/26R operacje na RWY 17/35 są zabronione. Gdy aktywny jest RWY 08R/26L operacje na RWY 17/35 są możliwe po uzgodnieniu z AFIS EPML. Nr rej. ULC 12. EN: Traffic circuit height: 1000ft/300m AAL for aircraft and gliders, 330ft/100m for helicopters. When RWY 08R/26L only in use - northern traffic circuit. When RWY 17/35 only in use - eastern traffic circuit. When RWY 08R/26L and 08L/26R in use southern traffic circuit for RWY 08R/26L or northern traffic circuit for RWY 08L/26R. When RWY 08L/26R in use RWY 17/35 is not aviable. When RWY 08R/26L in use RWY 17/35 AVBL O/R by AFIS EPML.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPML_en.pdf
Link
https://www.lotniskomielec.pl

Aktualizacja: 13.02.2022

Malbork

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMB, Królewo Maborskie, Krasnołęka
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N54°01'36" E019°08'08"
Radio
TWR 123.000, APP 125.200, ATIS 139.900
Elewacja / Elevation
20 ft
RWY
072/252 (07/25), 2500 x 50 m beton [-140/-150], N54°01'35.6" E19°08'08.6"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 537 274, MIL APP +48 261 537 432
Uwagi / Caution
Standardowy układ kręgu nadlotniskowego wykonywać zgodnie z kierunkiem drogi startowej w użyciu na południe od lotniska i na wysokości nie większej niż 1500 ft (450 m). EN: Standard circling pattern shall be executed at the runway in use, southwards from the AD and at an altitude not greater than 1500 ft (450 m).
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMB_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Lublin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLB
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
51°14'25''N E022°42'49''E
Radio
TWR 136.430
Elewacja / Elevation
636 ft
RWY
071/251 (07/25), 2520 x 45 m asfalt, N51°14'24.7" E22°42'48.5"
Kontakt / Contact
Tower +48 81 458 1303, Port: +48 81 458 1400
Uwagi / Caution
Loty szkolne IFR w CTR i TMA LUBLIN po zgłoszeniu telefonicznym i uzyskaniu zezwolenia od LUBLIN TWR. Start w CTR LUBLIN z miejsca innego niż EPLB możliwy po uzyskaniu zezwolenia od TWR. W przypadku braku łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR. Zamiar tankowania AVGAS zgłosić w punkcie 18 FPL lub przy pierwszym kontakcie radiowym: Lublin koordynacja 131.505 MHz. Nr rej. ULC 63. EN: IFR training flights within LUBLIN CTR and TMA may be conducted after prior phone notification and with ATC clearance from LUBLIN TWR. T/O within the LUBLIN CTR from a site other than EPLB is subject to clearance from LUBLIN TWR. If radio communication is not available at the site, the clearance must be obtained by phone and RTF communication with TWR has to be established immediately after T/O. An intention to refuel with AVGAS shall be notified in point 18 FPL or at first radio contact: Lublin coordination 131.505MHz.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPLB_en.pdf

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021