Bełchatów-Kałduny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBE
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Radio
Bełchatów-Radio 118.9
Elewacja / Elevation
701 ft
RWY
169/349 (17/35), 700 x 50 m, N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Kontakt / Contact
Wiesław Kusiak +48 607-430-730
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, wykoszony z równą nawierzchnią. Na podejściu od strony południowej w odległości 2200 metrów od punktu odniesienia lądowiska maszt telefonii komórkowej o wysokości 30 metrów położony w odległości 100 metrów od osi drogi startowej lądowiska po wschodniej stronie (oświetlony). Pas startowy odśnieżany. Loty nocne, benzyna samochodowa PNR 24h. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt z Łask-Wieża (133.075 MHz, tel.+48 261 555 920). Uwaga na aktywność TSA 06B. Nr ewid.ULC 323
Film
https://youtu.be/SJ7RgS48ZLo

PROCEDURA PRZYLOTU/ODLOTU:

1. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt radiowy na częstotliwości ( 133.075 MHz) z Łask WIEŻA i wykonywać lot zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami.
1a. Przed odlotem należy telefonicznie uzgodnić z Łask WIEŻA warunki odlotu
2. Wlot do strefy zabroniony bez nawiązania kontaktu radiowego z Łask TWR.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych do lądowiska Bełchatów należy zapoznać się z AUP/UUP zwracając uwagę na aktywność TSA 06B Łask TWR +48 261 555 920

Bezmiechowa

Opis: 

Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Radio
Bezmiechowa-Kwadrat 122.8
Elewacja / Elevation
1475 ft (1386/1607)
RWY
011/xxx (01/xx), 650 x 100 m, N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Drugi RWY / Second RWY
013/xxx (02/xx), 560 x 50 m, 1784 ft (1624/1983), N49°31'10.3" E22°24'34.1"
Kontakt / Contact
Tel: +48 174688900, +48 174688901, Kom: +48 603950862
Uwagi / Caution
Lądowisko Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. Pasy startowe trawiaste nieoznakowane. Lądowanie w kierunku północnym, ponieważ drogi startowe wznoszą się znacząco na kierunku 01. Dolne lądowisko wznosi się nieco łagodniej, szczególnie w końcowej części drogi startowej 01. W części szczytowej lądowiska budynek AOS. Nr ewid.ULC 113
Link
http://aosbezmiechowa.republika.pl

1. Uwaga: teren trudny do lądowania.
2. Uwaga na wymagania dot. ADIZ.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intensywna aktywność: szybowcowa, paralotniowa, motolotniowa, modelarska.

1. Caution: difficult terrain for landing.
2. Observe ADIZ requirements.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intense glider, paraplane, paramotor, model activity.

Baryt k.Złotoryi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Stanisławów
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Elewacja / Elevation
1420 ft
RWY
098/278, 537 x 18 m, N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Kontakt / Contact
Komenda JPR +48 501 432 776, jpr-baryt@zlotoryja.pl
Uwagi / Caution
Lądowisko Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. Nr ewid.ULC 122
Link
http://jpr-baryt.pl/ladowisko-operacyjne/

Baranów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Baranowo
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°07'19.5" E20°28'54.3"
Elewacja / Elevation
295 ft
RWY
085/265 (09/27), 655 x 30 m, N52°07'19.5" E20°28'54.3"
Kontakt / Contact
+48 46 8565224, +48 784 025 692
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. Domek pilota/hangar z rękawem po południowej stronie pasa (po drugiej stronie drogi). Linia elektryczna na podejściu 09
Link
http://www.trendak.eu/kontakt/ladowisko/

Babięta

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBB
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°40'05.7" E21°15'17.0"
Elewacja / Elevation
510 ft
RWY
145/325 (14/32), 737 x 52 m [-100/-50], N53°40'05.7" E21°15'17.0"
Kontakt / Contact
+48 601620452
Uwagi / Caution
Nr ewid.ULC 164
Link
http://www.mazuryairfields.pl/airfield/babieta
Film
https://youtu.be/4GGxUUcom0A

1. Krąg nadlotniskowy południowy.
2. Przed lotem na Babięta skontaktuj się z zarządzającym lotniskiem.
3. Aktualna instrukcja użytkowania lotniska u zarządzającego.
4. Wysokie drzewa przy progu każdej drogi startowej.

1. Southern aerodrome circuit.
2. Contact administration before flight to Babięta airfield.
3. Contact administration for actual flying site manual.
4. High trees near each runway threshold.

Antonowo

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Giżycko
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N54°03'29.4" E21°44'48.9"
Elewacja / Elevation
390 ft
RWY
040/220, 435 x 40 m, N54°03'29.4" E21°44'48.9"
Kontakt / Contact
Dominik Kaźmierczak tel +48 604 980 011
Uwagi / Caution
Dobieg po lądowaniu na kierunku 04 lekko pod górkę
Link
https://www.facebook.com/MotolotnieMazury

Alytus

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EYAL, Olita
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N54°24'52.5" E24°03'19.9"
Radio
Nemunas-Radio 123.25
Elewacja / Elevation
266 ft
RWY
178/358, 756 x 60 m, N54°24'52.5" E24°03'19.9"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. W pobliżu progu 36 betonowa droga kołowania w kierunku hangarów

Gołubie H

Opis: 

Współrzędne: N54°11'51" E18°00'09";
Elewacja: 558 ft;
Wymiary pola wzlotów: 25 x 25 m;
Kierunek lądowania (GEO): 180/30;
Kontakt: Marius Olech tel: +48 58 524 42 00, +48 601 666 999;
Uwagi: Rękaw na maszcie wysokości 5 m, po zachodniej stronie lądowiska oddalony od ARP o około 50 m., Nr eiwd.ULC 139; 

Instrukcja operacyjna lądowiska Gołubie H

Świdnik H

Opis: 

Inne nazwy: EPSW (dla heliportu);
Częstotliwość: Informacja 118.5, Radio 122.6;
Współrzędne: N51°13'57.0" E22°41'30.0";
Elewacja: 664 ft;
Wymiary pasa: 1100 x 50 m;
Kierunek lądowania (GEO): 062/242;
Link: www.aeroklubswidnik.com.pl;
Kontakt: +48 817226476; 

Uwagi: Kołowanie do RWY 06/24 przez teren PZL-Świdnik (Augusta); 

1. PPR 24h.
2. Dozwolone są loty na statkach powietrznych z napędem bez łączności, po uzgodnieniu z ATS.

1. PPR 24h.
2. Flights of power driven aircrafts without radio contact are allowed, after consultation with ATS.

AFIS: T: +48817591360, T: +48817226476