Kazimierz Biskupi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKB, Konin
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°19'09.4" E18°10'01.0"
Radio
Kazimierz-Radio 122.380
Elewacja / Elevation
362 ft
RWY
091/271 (09/27), 620 x 27 m asfalt, N52°19'09.4" E18°10'01.0"
Drugi RWY / Second RWY
085/265, 1020 x 35 trawa, N52°19'11.8" E18°09'52.8"
Kontakt / Contact
+48 63 241 13 79
Uwagi / Caution
Lądowisko Aeroklubu Konińskiego. Nr ewid.ULC 10
Link
http://www.aeroklub.konin.pl/

1. W przypadku braku łączności radiowej z EPKB starty, lądowania i kołowanie wykonywać tylko po drogach utwardzonych (asfalt).
2. Bezpośrednia bliskość MATZ Powidz.
3. Loty nocne PPR.

1. When no radio communication with EPKB use only tarmac surfaces for take-off, landing and taxying.
2. MATZ Powidz in close proximity.
3. Night flights PPR.

Kamień Śląski

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKN, Opole
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N50°31'49.3" E18°04'49.8"
Radio
Kamień-Radio 120.3
Elewacja / Elevation
682 ft
RWY
112/292 (11/29), 1200 x 60 m beton [-0/-200], N50°31'49.3" E18°04'49.8"
Kontakt / Contact
+48 77 4088130, +48 697696667
Uwagi / Caution
Część pierwotnej drogi startowej, na odcinku 700 m od dawnego progu 29, zajęty pod budowę toru doskonalenia jazdy. Skrócona droga startowa 1200 x 60 m. Kołowanie z/do DS możliwe przez DK: A,B,C. Wzdłuż DK C, został usypany wał ziemny o wysokości 3m. Przed planowanym przylotem obowiązkowo wymagany: kontakt telefoniczny 697 696 667, uzyskanie zgody zarządzającego na przylot (lądowanie, touch-and-go, "konwojer"), zapozananie się z obecnym planem lotniska. Hotel "Aviator" tuż przy lotnisku. Nr ewid.ULC 185
Link
http://www.opole.airport.aero

1. PPR 1h MON-FRI 08:00-17:00LMT, O/T PPR 24h.
2. Loty nad wsiami Kamień Śląski i Kamionek zakazane. Unikać lotów nad wsią Siedlec.
3. Po starcie z RWY 29 zaleca się wznosić po prostej aż do minięcia wsi Kamień Śląski i Kamionek.
4. Po Starcie z RWY 11 zaleca się możliwe szybkie odchylenie toru lotu o 15° w lewo lub prawo w celu ominięcia wsi Siedlec.
5. W lotach po kręgu z RWY 11 zaleca się odchylić tor lotu bezpośrednio w kierunku drugiego zakrętu.
6. W czasie aktywności TRA 16 zakaz wykonywania lotów na i poniżej 2500 ft AAL.

Jasło

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze "Ikar"
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°45'09.9" E21°30'41.2"
Elewacja / Elevation
740 ft
RWY
083/263 (08/26), 350 x 27 m, N49°45'09.9" E21°30'41.2"
Kontakt / Contact
Leszek tel. +48 603 291 186
Uwagi / Caution
Lądowisko Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego "IKAR". Pas trawiasty oznakowany. Rowy melioracyjne: 50 m przed progiem 08 i 120 m przed progiem 26. Linia elektryczna wysokiego napięcia równoległa do pasa w odległości 150-200 m. po jego północnej stronie. Na południe od progu 08 zabudowania lądowiska. Krąg nadlotniskowy południowy na wys. 300 m AGL. Nr ewid.ULC 198
Link
http://www.jsl-ikar.eu/

Jaryszewo

Opis: 

Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°41'33.6" E16°36'25.2"
Radio
130.30
Elewacja / Elevation
200 ft
RWY
107/287, 985 x 62 m, N52°41'33.6" E16°36'25.2"
Kontakt / Contact
+48 61 29 12 331
Uwagi / Caution
Lądowisko ZUA. Ogrodzone, oznakowane, równa nawierzchnia. Miejsca postojowe i zabudowania lądowiska na południe od progu 29. Nr ewid.ULC 150

Gryźliny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPGR, Łańsk
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°36'29.1" E20°20'58.5"
Radio
Gryźliny-Radio 119.700
Elewacja / Elevation
520 ft
RWY
119/299, 800 x 60 m, N53°36'29.1" E20°20'58.5"
Kontakt / Contact
+48 792 100 077 lub +48 502 538 766
Uwagi / Caution
Idealna nawierzchnia trawiasta, oznakowane, hangar, rękaw. Dostępne paliwo Avgas 100LL i Pb95. Siedem dni w tygodniu - po wcześniejszym zgłoszeniu. Opłata lotniskowa 30 zł. Tankowanie bez dodatkowych opłat. Nr ewid.ULC 36

1. Obowiązuje południowy krąg nadlotniskowy.
2. Z wyjątkiem startów i lądowań loty wykonywać nie niżej niż 150 m AGL.
3. PPR.
4. W przypadku utraty łączności radiowej wlecieć z kursem lądowania nad RWY na wysokości 300 m (985 ft) AGL i obserwując ruch wykonać lewy krąg nadlotniskowy.

1. South aerodrome circuit.
2. Except for landing and take-off do not conduct flights lower than 150 m AGL.
3. PPR.
4. In case of radio communication failure, climb 300 m (984 ft) AGL and overfly RWY join left hand circuit while observing traffic.

Góraszka

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPGO
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°11'03.9" E21°16'52.8"
Radio
Góraszka-Radio 125.55
Elewacja / Elevation
330 ft
RWY
146/326 (14/32), 800 x 30 m, N52°11'03.9" E21°16'52.8"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, koszony, nieoznakowany. Hangar, na hangarze rękaw wiatrowy. Na wschód od DS charakterystyczny, nieczynny węzeł drogowy. Nr ewid.ULC 19
Link
http://www.generalaviation.pl

KILO (EPWA): 52°05'28.65"N, 021°14'14.56"E, Oczyszczalnia ścieków w Karczewie / Sewage-treatment plant in Karczew
MIKE (EPBC): 52°13'21.81"N, 021°14'14.56"E, Skrzyżowanie w Zakręcie / Intersection in Zakręt town

ATS: O/R 24h