Biała Podlaska

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBP, Biała Airport
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°00'02.8" E23°07'57.3"
Radio
Biała Podlaska-Radio 118.155
Elewacja / Elevation
485 ft
RWY
066/246 (06R/24L), 2260 x 30 m beton-asfalt (DS-1), N52°00'02.8" E23°07'57.3"
Drugi RWY / Second RWY
066/246 (06R/24L), 690 x 150 m trawa (DS-2), N52°00'27.1" E23°09'18.0"
Trzeci RWY / Third RWY
066/246 (06L/24R), 510 x 110 m trawa (DS-3), N52°00'24.8" E23°08'40.5"
Kontakt / Contact
+48 506 659 297
Uwagi / Caution
Droga startowa DS-1 betonowo-asfaltowa. Droga startowa DS-2 (trawiasta, oznakowana) na przedłużeniu DS1 w kierunku wschodnim. Krawędź południowa DS2 oznaczona białymi markerami, a jej północną krawędź stanowi dawny pas betonowo-asfaltowy. Droga startowa DS-3 (trawiasta, oznakowana) po północnej stronie dawnego pasa betonowo-asfaltowego. Uwaga: dawny pas betonowo-asfaltowy o wymiarach 3300 x 60 m, równoległy do DS1 i DS2 po ich północnej stronie jest NIECZYNNY. Dla DS-1 i DS-2 obowiązuje krąg południowy, dla DS-3 krąg północny. W instrukcji operacyjnej lotniska opisany jest jeszcze pas drogi startowej PDS-1 (trawiasty, oznakowany), po południowej stronie DS-1, nie uwidoczniony na mapie. Nr ewid.ULC 339
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPBP_3-0_en.pdf
Link
http://lotnisko.bialapodlaska.pl/pl/, https://www.facebook.com/lotniskoepbp/

Bezmiechowa

Opis: 

Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Radio
Bezmiechowa-Kwadrat 122.8
Elewacja / Elevation
1475 ft (1386/1607)
RWY
011/xxx (01/xx), 650 x 100 m, N49°30'48.6" E22°24'27.5"
Drugi RWY / Second RWY
013/xxx (02/xx), 560 x 50 m, 1784 ft (1624/1983), N49°31'10.3" E22°24'34.1"
Kontakt / Contact
Tel: +48 174688900, +48 174688901, Kom: +48 603950862
Uwagi / Caution
Lądowisko Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej. Pasy startowe trawiaste nieoznakowane. Lądowanie w kierunku północnym, ponieważ drogi startowe wznoszą się znacząco na kierunku 01. Dolne lądowisko wznosi się nieco łagodniej, szczególnie w końcowej części drogi startowej 01. W części szczytowej lądowiska budynek AOS. Nr ewid.ULC 113
Link
http://aosbezmiechowa.republika.pl

1. Uwaga: teren trudny do lądowania.
2. Uwaga na wymagania dot. ADIZ.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intensywna aktywność: szybowcowa, paralotniowa, motolotniowa, modelarska.

1. Caution: difficult terrain for landing.
2. Observe ADIZ requirements.
3. Max MTOW < 2000kg.
4. Intense glider, paraplane, paramotor, model activity.

Bełchatów-Kałduny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBE
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Radio
Bełchatów-Radio 118.9
Elewacja / Elevation
701 ft
RWY
169/349 (17/35), 700 x 50 m, N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Kontakt / Contact
Wiesław Kusiak +48 607-430-730
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, wykoszony z równą nawierzchnią. Na podejściu od strony południowej w odległości 2200 metrów od punktu odniesienia lądowiska maszt telefonii komórkowej o wysokości 30 metrów położony w odległości 100 metrów od osi drogi startowej lądowiska po wschodniej stronie (oświetlony). Pas startowy odśnieżany. Loty nocne, benzyna samochodowa PNR 24h. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt z Łask-Wieża (133.075 MHz, tel.+48 261 555 920). Uwaga na aktywność TSA 06B. Nr ewid.ULC 323
Film
https://youtu.be/SJ7RgS48ZLo

PROCEDURA PRZYLOTU/ODLOTU:

1. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt radiowy na częstotliwości ( 133.075 MHz) z Łask WIEŻA i wykonywać lot zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami.
1a. Przed odlotem należy telefonicznie uzgodnić z Łask WIEŻA warunki odlotu
2. Wlot do strefy zabroniony bez nawiązania kontaktu radiowego z Łask TWR.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych do lądowiska Bełchatów należy zapoznać się z AUP/UUP zwracając uwagę na aktywność TSA 06B Łask TWR +48 261 555 920

Baryt k.Złotoryi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Stanisławów
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Elewacja / Elevation
1420 ft
RWY
098/278, 537 x 18 m, N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Kontakt / Contact
Komenda JPR +48 501 432 776, jpr-baryt@zlotoryja.pl
Uwagi / Caution
Lądowisko Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. Nr ewid.ULC 122
Link
http://jpr-baryt.pl/ladowisko-operacyjne/

Arłamów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPAR, Krajna, Bircza, Wola Korzeniecka
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Radio
Arłamów-Radio 136.505
Elewacja / Elevation
1455 ft (1435/1475)
RWY
167/347 (17/35), 1200 x 27 m asfalt, N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Kontakt / Contact
Zgłaszanie przylotów +48 668 599 442
Uwagi / Caution
Pas asfaltowy, wznosi się w kierunku 35 (od 1435 do 1475 ft). Płyta postojowa w pobliżu progu 17. Opłata za lądowanie 20 zł. Nr ewid.ULC: 161
Link
http://www.arlamow.pl, https://www.facebook.com/Ladowiskoarlamow

Na północnym końcu drogi startowej istnieje droga kołowania dochodząca do płaszczyzny postoju samolotów o wymiarach: 80m (długość) i 48m (szerokość)

Główny kierunek startu (podejścia):
347º Elewacja TH 437.5m
167º Elewacja TH 449.5m
Loty VFR w dzień, w warunkach nie gorszych niż:
podstawa chmur: 300m
widzialność: 2km
prędkość wiatru: 30 węzłów w osi pasa
b) wysokość lotu: nie niżej niż 200m AGL
c) kierunek kręgu: lewy i prawy

Pomoce radiokomunikacyjne

Babięta

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBB
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°40'05.7" E21°15'17.0"
Elewacja / Elevation
510 ft
RWY
145/325 (14/32), 737 x 52 m [-100/-50], N53°40'05.7" E21°15'17.0"
Kontakt / Contact
+48 601620452
Uwagi / Caution
Nr ewid.ULC 164
Link
http://www.mazuryairfields.pl/airfield/babieta
Film
https://youtu.be/4GGxUUcom0A

1. Krąg nadlotniskowy południowy.
2. Przed lotem na Babięta skontaktuj się z zarządzającym lotniskiem.
3. Aktualna instrukcja użytkowania lotniska u zarządzającego.
4. Wysokie drzewa przy progu każdej drogi startowej.

1. Southern aerodrome circuit.
2. Contact administration before flight to Babięta airfield.
3. Contact administration for actual flying site manual.
4. High trees near each runway threshold.