Oksywie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPOK, Gdynia, Kosakowo, Babie Doły
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N54°34'47" E018°31'02"
Radio
TWR 119.850, APP 134.000, PAR 120.750
Elewacja / Elevation
148 ft
RWY
130/310 (13/31), 2500 x 60 m beton, N54°34'46.7" E18°31'01.8"
Drugi RWY / Second RWY
088/268 (08/26), 790 x 30 m asfalt, N54°35'13.9" E18°31'14.1"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 268 888, MIL APP/PAR +48 261 268 032
Uwagi / Caution
EN:
AIP
https://www.ais.pansa.pl/mil/pliki/EP_AD_4_EPOK_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Narew 2

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPHN
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°54'27.6" E23°32'35.0"
Radio
Narew-Radio 118.315
Elewacja / Elevation
443 ft
RWY
136/316 (13/31), 975 x 35 m, N52°54'27.6" E23°32'35.0"
Kontakt / Contact
Sławomir Hetman +48 506 138 710, +48 85 682 73 55, e-mail: slawomir.hetman@pronar.pl, F: +48 85 682 72 66 Lądowisko samolotowe firmy PRONAR obok lądowiska dla śmigłowców (Narew H)
Uwagi / Caution
PN 24h (tel. lub email z podaniem ETA). Pas trawiasty, utwardzony matą „kratową” z tworzywa (nośność 160t/m2), oznakowany, CLM. REDL(W), THL(G), REL(R), TWY LGT(B). JET A-1 AVBL. Opłaty patrz strona internetowa. Płatność gotówką lub MasterCard w biurze PRONAR. Nr ewid. ULC 347. EN: PN 24h by phone or e-mail with ETA. Grass RWY, hardened with plastic mat (load capacity 160t/m2), marked, CLM. REDL(W), THL(G), REL(R), TWY LGT(B). JET A-1 AVBL. Landing fee see web page. Payment with cash or MasterCard at the PRONAR's office.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=66j-r54G-Q4&t=60s

Aktualizacja: 03.03.2021

Myślibórz-Giżyn

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMY
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N52°56'28.5" E15°01'47.3"
Radio
Giżyn-Radio 122.400
Elewacja / Elevation
460 ft
RWY
153/333 (15/33), 800 x 20 m, N52°56'28.5" E15°01'47.3"
Kontakt / Contact
Visio Consulting Rafał Matuszak +48 506 013 492, Joanna Starosta +48 608 491 789
Uwagi / Caution
PN 1h. Pas trawiasty, równy, regularnie koszony. Dostępne PCL RL (Włączenie nacisnąć 3-krotnie przycisk nadawania 122.400MHz.) WDI. Dwa hangary po NE stronie RWY. Budynek z briefingiem, salą wykładową i pokojem gościnnym dla 2 osób. Możliwość skorzystania z samochodu lub skutera. Zalecany krąg południowy. Nr ewid. ULC 341. EN: PN1 h. Grass RWY, smooth, mowed regularly. PCL RL AVBL (To activate key MIC 3-times on 122.400MHz). Southern traffic circuit recommended. Building with briefing and lecture rooms. Guest room for 2 people AVBL. Car or scooter AVBL.
Link
https://www.gcas.com.pl/

Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja długości RWY. Aktualizacja części opisowej. Aktualizacja adresu strony www.

Mirosławiec

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMI, Bujsko
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N53°23'42" E016°04'58"
Radio
TWR 133.075, APP 126.575
Elewacja / Elevation
495 ft
RWY
120/300 (12/30), 2500 x 45 m beton, N53°23'42.1" E16°04'57.9"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 525 112, MIL APP +48 261 525 583
Uwagi / Caution
EN:
AIP
https://ais.pansa.pl/mil/pliki/EP_AD_4_EPMI_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Modlin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMO, Warszawa-Modlin
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
N52°27'04" E020°39'07"
Radio
TWR 123.930, Warsaw APP 128.805, 125.055, Delivery 119.930, Director 129.380
Elewacja / Elevation
344 ft
RWY
076/256 (08/26), 2500 x 45 m beton, N52°27'04.4" E20°39'06.8"
Kontakt / Contact
TWR: +48 22 574 5518, +48 81 452 5518, DO: +48 22 346 4071 +48 22 346 4450, +48 609 225 592
Uwagi / Caution
Loty szkolne w CTR WARSZAWA/Modlin oraz w TMA WARSZAWA mogą być wykonane po ich uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu warunków na ich wykonanie od właściwego organu ATC. Nr rej. ULC 60. EN: Training flights within the WARSZAWA/Modlin CTR and within the WARSZAWA TMA may be conducted after they have been notified by phone to the appropriate ATC unit and given ATC instructions.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMO_en.pdf
Link
https://www.modlinairport.pl/ga/dla-pilota

Inne: 

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Mińsk Mazowiecki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMM, Janów, FAKTOR
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N52°11'44.0" E21°39'21.2"
Radio
TWR 135.425, APP 120.775, ATIS 138.250
Elewacja / Elevation
604 ft
RWY
084/264 (08/26), 2500 x 80 m beton, N52°11'44.0" E21°39'21.2"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 553 350, MIL APP +48 261 553 355
AIP
Uwagi / Caution
EN:
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMM_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Mielec

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPML
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°19'20.2" E21°27'42.3"
Radio
Mielec-Informacja 119.105
Elewacja / Elevation
548 ft
RWY
084/264 (08R/26L), 2492 x 45 m asfalt
Drugi RWY / Second RWY
084/264 (08L/26R), 550 x 60 m trawa
Trzeci RWY / Third RWY
174/354 (17/35), 657 x 25 m asfalt
Kontakt / Contact
+48 17 788 7797, AFIS: +48 17 788 6555
Uwagi / Caution
Wysokość lotów po kręgu: 1000ft/300m AAL dla samolotów i szybowców, 330ft/100m AAL dla śmigłowców. Gdy aktywna jest jedynie RWY 08R/26L obowiązuje krąg północny. Gdy aktywny jest jedynie RWY17/35 obowiązuje krąg wschodni. Gdy aktywe są RWY 08R/26L oraz 08L/26R obowiązuje krąg południowy dla operacji z RWY 08R/26L lub krąg północny dla operacji z RWY 08L/26R. Gdy aktywny jest RWY 08L/26R operacje na RWY 17/35 są zabronione. Gdy aktywny jest RWY 08R/26L operacje na RWY 17/35 są możliwe po uzgodnieniu z AFIS EPML. Nr rej. ULC 12. EN: Traffic circuit height: 1000ft/300m AAL for aircraft and gliders, 330ft/100m for helicopters. When RWY 08R/26L only in use - northern traffic circuit. When RWY 17/35 only in use - eastern traffic circuit. When RWY 08R/26L and 08L/26R in use southern traffic circuit for RWY 08R/26L or northern traffic circuit for RWY 08L/26R. When RWY 08L/26R in use RWY 17/35 is not aviable. When RWY 08R/26L in use RWY 17/35 AVBL O/R by AFIS EPML.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/vfr/pliki/EP_AD_4_EPML_en.pdf
Link
https://www.lotniskomielec.pl

Aktualizacja: 13.02.2022

Malbork

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPMB, Królewo Maborskie, Krasnołęka
Status
Lotnisko wojskowe
Współrzędne / Coordinates
N54°01'36" E019°08'08"
Radio
TWR 123.000, APP 125.200, ATIS 139.900
Elewacja / Elevation
20 ft
RWY
072/252 (07/25), 2500 x 50 m beton [-140/-150], N54°01'35.6" E19°08'08.6"
Kontakt / Contact
MIL TWR +48 261 537 274, MIL APP +48 261 537 432
Uwagi / Caution
Standardowy układ kręgu nadlotniskowego wykonywać zgodnie z kierunkiem drogi startowej w użyciu na południe od lotniska i na wysokości nie większej niż 1500 ft (450 m). EN: Standard circling pattern shall be executed at the runway in use, southwards from the AD and at an altitude not greater than 1500 ft (450 m).
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPMB_en.pdf

Aktualizacja: 15.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Łódź

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLL, Łódź-Lublinek
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
N51°43'19" E019°23'53"
Radio
TWR 124.230, Delivery 120.005, ATIS 135.680
Elewacja / Elevation
606 ft
RWY
065/245 (07/25), 2500 x 45 m beton, N51°43'11.8" E19°23'21.3"
Drugi RWY / Second RWY
065/245 (07/25), 700 x 175 m trawa, N51°43'11.4" E19°23'57.2"
Kontakt / Contact
TWR: +48 42 687 0701, +48 42 685 7262, DO: +48 42 688 6968, +48 609 991 617, Info: +48 42 683 5255
Uwagi / Caution
Loty szkolne IFR w CTR i TMA ŁÓDŹ mogą być wykonane po ich uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu warunków na ich wykonanie od ŁÓDŹ TWR. Start w CTR ŁÓDŹ z miejsca innego niż EPLL możliwy po uzyskaniu zezwolenia ŁÓDŹ TWR. W przypadku braku łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z ŁÓDŹ TWR. Nr rej. ULC 35. UWAGA: Okresowo znaczne natężenie lotów szkolnych VFR i IFR. EN: IFR training flights within the ŁÓDŹ CTR and ŁÓDŹ TMA may be conducted after they have been notified by phone to ŁÓDŹ TWR and given ATC instructions. T/O within the ŁÓDŹ CTR from a site other than EPLL is subject to clearance from ŁÓDŹ TWR. If radio communication with ŁÓDŹ TWR is not available at the site, the clearance must be obtained by telephone and RTF communication has to be established immediately after T/O. WARNING: Intense VFR and IFR training flights at times.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPLL_en.pdf
Link
https://aeroklub-lodz.pl/

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021

Lublin

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPLB
Status
Lotnisko kontrolowane
Współrzędne / Coordinates
51°14'25''N E022°42'49''E
Radio
TWR 136.430
Elewacja / Elevation
636 ft
RWY
071/251 (07/25), 2520 x 45 m asfalt, N51°14'24.7" E22°42'48.5"
Kontakt / Contact
Tower +48 81 458 1303, Port: +48 81 458 1400
Uwagi / Caution
Loty szkolne IFR w CTR i TMA LUBLIN po zgłoszeniu telefonicznym i uzyskaniu zezwolenia od LUBLIN TWR. Start w CTR LUBLIN z miejsca innego niż EPLB możliwy po uzyskaniu zezwolenia od TWR. W przypadku braku łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR. Zamiar tankowania AVGAS zgłosić w punkcie 18 FPL lub przy pierwszym kontakcie radiowym: Lublin koordynacja 131.505 MHz. Nr rej. ULC 63. EN: IFR training flights within LUBLIN CTR and TMA may be conducted after prior phone notification and with ATC clearance from LUBLIN TWR. T/O within the LUBLIN CTR from a site other than EPLB is subject to clearance from LUBLIN TWR. If radio communication is not available at the site, the clearance must be obtained by phone and RTF communication with TWR has to be established immediately after T/O. An intention to refuel with AVGAS shall be notified in point 18 FPL or at first radio contact: Lublin coordination 131.505MHz.
AIP
https://www.ais.pansa.pl/aip/pliki/EP_AD_2_EPLB_en.pdf

Aktualizacja: 22.02.2022
Aktualizacja: 21.03.2021