Bełchatów-Kałduny

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBE
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Radio
Bełchatów-Radio 118.95
Elewacja / Elevation
701 ft
RWY
169/349 (17/35), 700 x 50 m, N51°24'05.3" E19°22'42.4"
Kontakt / Contact
Wiesław Kusiak +48 607-430-730
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany, wykoszony z równą nawierzchnią. Na podejściu od strony południowej w odległości 2200 metrów od punktu odniesienia lądowiska maszt telefonii komórkowej o wysokości 30 metrów położony w odległości 100 metrów od osi drogi startowej lądowiska po wschodniej stronie (oświetlony). Pas startowy odśnieżany. Loty nocne, benzyna samochodowa PNR 24h. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt z Łask-Wieża (133.075 MHz, tel.+48 261 555 920). Uwaga na aktywność TSA 06B. Nr ewid.ULC 323
Film
https://youtu.be/SJ7RgS48ZLo

Aktualizacja: 15.04.2021

PROCEDURA PRZYLOTU/ODLOTU:

1. Przed wlotem do MATZ EPLK A nawiązać kontakt radiowy na częstotliwości ( 133.075 MHz) z Łask WIEŻA i wykonywać lot zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami.
1a. Przed odlotem należy telefonicznie uzgodnić z Łask WIEŻA warunki odlotu
2. Wlot do strefy zabroniony bez nawiązania kontaktu radiowego z Łask TWR.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem operacji lotniczych do lądowiska Bełchatów należy zapoznać się z AUP/UUP zwracając uwagę na aktywność TSA 06B Łask TWR +48 261 555 920

Baryt k.Złotoryi

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Stanisławów
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Radio
123.45
Elewacja / Elevation
1420 ft
RWY
098/278, 500 x 50 m, N51°03'19.9" E16°00'48.4"
Kontakt / Contact
Komenda JPR +48 501 432 776, jpr-baryt@zlotoryja.pl
Uwagi / Caution
Lądowisko Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. Nr ewid.ULC 122
Link
http://jpr-baryt.pl/ladowisko-operacyjne/

Aktualizacja: 15.04.2021

Arłamów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPAR, Krajna, Bircza, Wola Korzeniecka
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Radio
Arłamów-Radio 136.505
Elewacja / Elevation
1455 ft (1435/1475)
RWY
167/347 (17/35), 1200 x 30 m asfalt, N49°39'29.8" E22°30'51.3"
Kontakt / Contact
Zgłaszanie przylotów +48 668 599 442, +48 13 443 10 00, a.bereza@arlamow.pl
Uwagi / Caution
Pas asfaltowy, wznosi się w kierunku 35 (od 1435 do 1475 ft). Płyta postojowa w pobliżu progu 17. Opłata za lądowanie 20 zł. Nr ewid.ULC: 161
Link
http://www.arlamow.pl, https://www.facebook.com/Ladowiskoarlamow

Aktualizacja: 29.06.2021 - Dane kontaktowe

Na północnym końcu drogi startowej istnieje droga kołowania dochodząca do płaszczyzny postoju samolotów o wymiarach: 80m (długość) i 48m (szerokość)

Główny kierunek startu (podejścia):
347º Elewacja TH 437.5m
167º Elewacja TH 449.5m
Loty VFR w dzień, w warunkach nie gorszych niż:
podstawa chmur: 300m
widzialność: 2km
prędkość wiatru: 30 węzłów w osi pasa
b) wysokość lotu: nie niżej niż 200m AGL
c) kierunek kręgu: lewy i prawy

Pomoce radiokomunikacyjne

Babięta

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPBB
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N53°40'05.7" E21°15'17.0"
Elewacja / Elevation
520 ft
RWY
145/325 (14/32), 600x50m
Kontakt / Contact
+48 601620452
Uwagi / Caution
Obowiązkowy kontakt przed przylotem. Informacja o atrakcjach turystycznych: +48 89 741 8039. Nr ewid.ULC 164
Link
http://www.mazuryairfields.pl/airfield/babieta
Film
https://youtu.be/4GGxUUcom0A

1. Krąg nadlotniskowy południowy.
2. Przed lotem na Babięta skontaktuj się z zarządzającym lotniskiem.
3. Aktualna instrukcja użytkowania lotniska u zarządzającego.
4. Wysokie drzewa przy progu każdej drogi startowej.

1. Southern aerodrome circuit.
2. Contact administration before flight to Babięta airfield.
3. Contact administration for actual flying site manual.
4. High trees near each runway threshold.