Przedecz

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Kłodawa
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°19'26.7" E18°54'24.3"
Radio
123.450
Elewacja / Elevation
365 ft
RWY
020/200, 550 x 25 m, N52°19'26.7" E18°54'24.3"
Kontakt / Contact
Zbigniew Pędziak +48 601 749 692
Uwagi / Caution
PN. Pas trawiasty, nieoznakowany. Stacja benzynowa 1,5 km. UWAGA: Wymagające lądowisko. NN na THR 20. W odległości 245m od THR 20 pas przecina SN - start i lądowanie pod przewodami. EN: PN. Grass RWY, unmarked. Petrol station 1.5km. WARNING: Challenging airfield. NN over THR 20. SN crosses airfiled 245m from THR 20 – T/O and LND under the power cables.

Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja długości RWY. Aktualizacja części opisowej.

Prabuty

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Stary Kamień
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°43'29.5" E19°12'23.0"
Radio
123.450
Elewacja / Elevation
340 ft
RWY
120/300, 520 x 30m, N53.724122, E19.205330
Kontakt / Contact
Marek +48 601 459 687
Uwagi / Caution
PN. Pas trawiasty, nierówny, oznakowany od MAJ do WRZ. UWAGA: Zakończył się okres dzierżawy - lądowisko może być wyłączone z użytkowania. Teren pofałdowany. Wymagana szczególna ostrożność przy lądowaniu. Wymagany kontakt z zarządzającym przed planowanym lotem. Pastuch elektryczny na podejściu do RWY 30. EN: PN. Grass RWY, rough, marked from MAY to SEP. WARNING: The land lease period has ended - aiirfield can be closed at short notice. Undulating area. Special attention required during landing. Contact with operator required before intended flight. Electric wire-fence on approach to RWY 30.
Link
www.facebook.pl/aviatorprabutywww.aviatorprabuty.pl
Prabuty 2019
Prabuty 2019

 

Aktualizacja: 26.07.2022 - informacja o zmianie statusu lądowiska
Aktualizacja: 23.05.2022
Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja długości drogi startowej. Aktualizacja części opisowej.

Poręba

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N50°29'15.8" E19°22'36.2"
Elewacja / Elevation
1056 ft
RWY
114/294, 500 x 18 m, N50°29'15.8" E19°22'36.2"
Kontakt / Contact
Ryszard Mizera +48 608 028 384, +48 326 771 684
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. WDI na budynku hangaru 200m na S od pasa. Lądowisko położone 800m E od granicy CTR EPKT. UWAGA: WN H20m 330m i słabo widoczna NN H8m 290m przed THR 29. Budynki 250m przed THR 11. EN: Grass RWY, unmarked. WDI on hangar 200m S of RWY. Airfield 800m E of CTR EPKT boundary. WARNING: WN H20m 330m i barely visible NN H8m 290m before THR 29. Buildings 250m before THR 11.
Film
https://youtu.be/8uIU5QhIZ5s

Aktualizacja: 08.07.2021

Polanki Osieckie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Polanki, Osieck
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°59'18.5" E21°24'39.6"
Elewacja / Elevation
437 ft
RWY
157/337, 720 x 45 m, N51°59'18.5" E21°24'39.6"
Kontakt / Contact
Arkadiusz Skrzypaszek tel. +48 603660077
Uwagi / Caution
Lądowisko koło budowanego ośrodka Polanki Osieckie. Pas startowy z niewielkim przewyższeniem w jego środkowej części. Ogrodzone, równe, koszone.

Pokrzywki

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°18'26.4" E19°25'22.5"
Elewacja / Elevation
355 ft
RWY
136/316, 350 x 15 m, N53°18'26.4" E19°25'22.5"
Kontakt / Contact
Leszek Węgrzynowski +48 600 239 907
Uwagi / Caution
PN 24h. Pas trawiasty oznakowany. Bez opłat. UWAGA: NN na podejściu do RWY 32. Rów przed THR 14. EN: PN 24h. Grass RWY, marked. No landing fee. WARNING: NN on APCH to RWY 32. Ditch before THR 14.

Aktualizacja: 08.07.2021 - korekta wymiarów RWY, część opisowa.

Podtrzcianna

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°55'19.3" E20°11'34.2"
Elewacja / Elevation
425 ft
RWY
081/261, 470 x 35 m, N51°55'19.3" E20°11'34.2" (pas 500x50)
Kontakt / Contact
+48 692 482 241
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. Biały hangar w pobliżu THR 08. EN: Grass RWY, unmarked. White hangar near THR 08.

Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja informacji o pasie startowym..

Pisarzowice

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Lubań
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°08'56.4" E15°14'00.7"
Elewacja / Elevation
885 ft
Radio
123.450
RWY
008/188, 350 x 160 m, N51°08'56.4" E15°14'00.7"
Drugi RWY / Second RWY
008/188 (01/19), 300 x 30 m, N51°08'55.0" E15°14'04.9"
Kontakt / Contact
Janusz Hołod +48 505 090 011
Uwagi / Caution
PN 1h. Dwa równoległe pasy trawiaste. Pomiędzy nimi hangar (ok. 200m2). Loty PPG, ULM, wiatrakowce. THR 19 położony ok. 9ft poniżej. Możliwość hangarowania. UWAGA: WN (W-E) 800m na N od THR 19. EN: PN 1h. Two parallel grass RWYs. Hangar (approx. 200m2) in between RWYs. PPG, ULM, gyroplanes flights. THR 19 lower by 9ft. Hangar AVBL. WARNING: WN (W-E) 800m N of THR 19.

Aktualizacja: 29.06.2021 - Aktualizacja długości RWY. Aktualizacja części opsiowej.

Pieniężnica

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Koczała, Biały Bór
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°52'17.5" E17°00'11.1"
Elewacja / Elevation
530 ft
RWY
083/263, 1283 x 50 m beton, N53°52'17.5" E17°00'11.1"
Uwagi / Caution
Pas betonowy o pierwotnej długości 1900 m częściowo rozebrany, częściowo użytkowany jako magazyn towarów sypkich. Według stanu z X.2012 ok. 1000 m pasa betonowego nadaje się do lądowania
Link
https://www.facebook.com/ladowiskopienieznica/