Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPKN, Opole
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N50°31’44.79″N E018°05’06.63″
Radio
Kamień-Radio 120.305
Elewacja / Elevation
682 ft
RWY
109/289 (11/29), 900 x 60 m asfaltobeton
Kontakt / Contact
+48 77 4088130, +48 697696667, office@opole.airport.aero
Uwagi / Caution
RWY 29 DTHR. Nr ewid. ULC 185 EN: RWY 29 DTHR.
Link
http://www.opole.airport.aero

Aktualizacja: 18.04.2022

1. PPR 1h MON-FRI 08:00-17:00LMT, O/T PPR 24h.
2. Loty nad wsiami Kamień Śląski i Kamionek zakazane. Unikać lotów nad wsią Siedlec.
3. Po starcie z RWY 29 zaleca się wznosić po prostej aż do minięcia wsi Kamień Śląski i Kamionek.
4. Po Starcie z RWY 11 zaleca się możliwe szybkie odchylenie toru lotu o 15° w lewo lub prawo w celu ominięcia wsi Siedlec.
5. W lotach po kręgu z RWY 11 zaleca się odchylić tor lotu bezpośrednio w kierunku drugiego zakrętu.
6. W czasie aktywności TRA 16 zakaz wykonywania lotów na i poniżej 2500 ft AAL.
7. Krąg nadlotniskowy wyłącznie po stronie południowej RWY 11/29 na wysokości 1700 ft AMSL (ACFT z napędem tłokowym i MTOM<5700kg) lub 2200 ft AMSL (MTOM>5700kg).
8. Śmigłowcowy krąg nadlotniskowy wyłącznie po północnej stronie lotniska na wysokości 1400 ft AMSL.

1. PPR 1h MON-FRI 08:00-17:00LMT, O/T PPR 24h.
2. Overflying Kamień Śląski and Kamionek villages prohibited. Avoid overflying village of Siedlec.
3. When departing RWY 29 it is recommended to climb straight ahead until passing Kamień Śląski and Kamionek villages.
4. When departing RWY 11 it is recommended to turn approx 15° left or right to avoid overflying village of Siedlec.
5. Circuit flights from RWY 11 it is recommended to turn inbound downwind turn position to join downwind leg.
6. When TRA 16 is active no aircraft may operate at or below 2500 ft AAL.
7. Aerodrome circuit only on the southern side of RWY 11/29 at altitude of 1700 ft AMSL (piston-powered ACFT and MTOM<5700kg) and 2200 ft AMSL (MTOM>5700kg).
8. Helicopter traffic pattern on the northern side of AD at altitude 1400 ft AMSL.

Właściciel: 

Godziny pracy / Operating hours: MON-FRI 08:00-17:00LMT,
Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o.,
ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski,
T: +48774088130, M: +48697696667,
www.opole.airport.aero, office@opole.airport.aero, ops@opole.airport.aero*,
*) Wnioski o zezwolenie / Application for permission

Powiązane galerie: 

comments powered by Disqus
Polecane produkty ze sklepu

Proszę się aż tak nie spinać

Proszę się aż tak nie spinać z tym przelatywaniem nad okolicznymi wsiami i przede wszystkim latać bezpiecznie, nad dachami nie kosić i nie robić kręgów godnych wahadłowca. Światła nocne są chwilowo niesprawne do odwołania, ewentualnie w palącej potrzebie przy powiadomieniu z wyprzedzeniem (i odpowiednim 'umotywowaniu') możemy się spiąć i je uruchomić.

Obowiązuje opłata za lądowanie, często dla lotów szkolnych jeżeli załoga jest miła i kulturalna to zarządzający od pobrania opłaty odstępuje ;) , najlepiej zadzwonić i zapytać.

Pozdrawiam przylatujących

strona niestety nie chodzi

strona niestety nie chodzi