Szczecin-Dąbie

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPSD
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N53°23'26.5" E14°37'56.7"
Radio
Szczecin-Radio 122.2
Elewacja / Elevation
3 ft
RWY
094/274 (09/27), 1017 x 55 m, N53°23'26.5" E14°37'56.7"
Kontakt / Contact
+48 91 4614 226, +48 91 461 55 50
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Szczecińskiego. Wg VFR AUP 08/18 (do 20.01.2018) drogi startowe 06/24 i 09L/27R nieczynne. W użyciu pas 09R/27L południowy. Nr rej.ULC 37
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPSD_3-0_en.pdf
Link
http://aeroklubszczecinski.pl/

1. PPR 24h.
2. Uwaga: Teren lotniska może być podmokły.
3. Obowiązkowa dwukierunkowa łączność radiowa w ATZ.

1. PPR 24h.
2. Caution: Airfield may be boggy.
3. Bidirectional radio communication within ATZ mandatory.

ATS: W godzinach pracy AD i/lub TSA 43 / During working hours of AD and/or TSA 43 activity

Stalowa Wola-Turbia

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPST
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°37'35.0" E21°59'56.6"
Radio
Turbia-Radio 120.790
Elewacja / Elevation
480 ft
RWY
121/301, 870 x 100 m, N50°37'35.0" E21°59'56.6"
Inne RWY / Other RWY
(wg AIP) 097/277, 910 x 100 m, 117/297, 800 x 100 m
Kontakt / Contact
+48 158440118
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Stalowowolskiego. Nr rej.ULC 29
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPST_3-0_en.pdf
Link
http://aeroklubstalowowolski.pl/

Aktualizacja 16.06.2021: Zmiana częstotliwości na 120.790

Jelenia Góra

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPJG
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°53'55.5" E15°47'06.6"
Radio
Jelenia Góra-Radio 122.9
Elewacja / Elevation
1122 ft
RWY
115/295 (10/28), 779 x 50 m, N50°53'55.5" E15°47'06.6"
Drugi RWY / Second RWY
106/286, 610 x 186 m, N50°53'55.8" E15°47'08.0"
Inne RWY / Other RWY
(wg AIP) 125/305, 420 x 100 m, 043/223, 260 x 100 m
Kontakt / Contact
Aeroklub tel: +48 75 7526020
Uwagi / Caution
Lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego. Wg VFR SUP 05/18 wyłączone z użytkowania RWY 04/22 i 12/30 do 30.01.2019. Nr rej.ULC 10
AIP
http://ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPJG_3-0_en.pdf
Link
http://www.aeroklub.jgora.pl/

1. Loty wykonywane w ATZ i przebiegające nad terenami Parku Narodowego powinny być wykonywane na wysokości nie mniejszej niż 1000 m (3280 ft) AGL.
2. Wymagana dwukierunkowa łączność radiowa w ATZ.
3. PPR24.
4. Poza okresami aktywności ATZ PPR 3h.
5. Loty nocne po uzgodnieniu z zarządzającym.

1. Flights within ATZ and conducted over National Park area shall be conducted not less than 1000 m (3280 ft) AGL.
2. Bidirectional radio communication within ATZ mandatory.
3. PPR 24h.
4. Outside hours of ATZ activity, PPR 3h.
5. Night flights after consultation with AD operator.

Jeżów Sudecki

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPJS
Status
Lotnisko
Współrzędne / Coordinates
N50°56'38.5" E15°45'59.5"
Radio
Jeżów-Kwadrat 122.9, 122.7
Elewacja / Elevation
1780 ft (1400/1840)
RWY
274/xxx (27/09), 430 x 70 m (PS1,wschodni), N50°56'38.5" E15°45'59.5"
Inne RWY / Other RWY
148/xxx (15/33), 490 x 75 m (PS2,płn-górny), 142/xxx (14/32), 470 x 80 m (PS3,płn-dolny), 004/xxx (36/18), 600x100m, (PS5,płd-dolny)
Kontakt / Contact
Aeroklub tel. +48 75 7526020, +48 512215612
Uwagi / Caution
Lotnisko Wyczynowej Szkoły Szybowcowej. Poza wskazanymi pasami startowymi jest jeszcze PS4 (płd-górny), na którym lądowanie jest zabronione oraz PS6 (szczytowy) - lądowanie tylko w celach szkoleniowych. Elewacja pasów startowych od 1400 ft do 1840 ft. Nr rej.ULC 19
Link
http://www.aeroklub.jgora.pl/

1. Uwaga na duże nachylenie RWY.
2. PPR 24h.

1. Pay attention to large runway gradient.
2. PPR 24h.

Świdnik H

Opis: 

Inne nazwy: EPSW (dla heliportu);
Częstotliwość: Informacja 118.5, Radio 122.6;
Współrzędne: N51°13'57.0" E22°41'30.0";
Elewacja: 664 ft;
Wymiary pasa: 1100 x 50 m;
Kierunek lądowania (GEO): 062/242;
Link: www.aeroklubswidnik.com.pl;
Kontakt: +48 817226476; 

Uwagi: Kołowanie do RWY 06/24 przez teren PZL-Świdnik (Augusta); 

1. PPR 24h.
2. Dozwolone są loty na statkach powietrznych z napędem bez łączności, po uzgodnieniu z ATS.

1. PPR 24h.
2. Flights of power driven aircrafts without radio contact are allowed, after consultation with ATS.

AFIS: T: +48817591360, T: +48817226476