Sieradz

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
EPSI, Chojne
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°32'08.3" E18°48'05.0"
Radio
Sieradz-Radio 123.45
Elewacja / Elevation
450 ft
RWY
066/246, 478 x 29 m, N51°32'08.3" E18°48'05.0"
Kontakt / Contact
Zbigniew Kowalski tel. +48 601802402
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. Na podejściu 07 wkopana linia elektryczna - słupy po lewej i prawej stronie wyraźnie oznakowane. Podejście 25 znad boiska i drzew. Rękaw na hangarze ok.200 m na płd. od pasa startowego. Lądowisko znajduje się ok 5 km na płd-wsch. od Sieradza w miejscowości Chojne. Nr ewid.ULC 242
AIP
http://www.ais.pansa.pl/vfr/aippliki/EP_AD_4_EPSI_3-0_en.pdf

Sąspów

Opis: 

Inne oznaczenia / Other Names
Jerzmanowice
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N50°13'21.7" E19°47'05.3"
Elewacja / Elevation
1490 ft (1450/1450)
RWY
055/235, 520 x 25 m, N50°13'21.7" E19°47'05.3"
Kontakt / Contact
Wojtek tel.+48 604190374
Uwagi / Caution
Lądowisko trawiaste, oznakowane, równa powierzchnia, regularnie koszone. Linia elektryczna przecina pas około 120 metrów od progu 05. Pod linią, przy krawędziach pasa umieszczone są białe znaki „x”. Oba progi obniżone w stosunku do środka pasa o ok.40 ft. Zalecane przyziemienie jak najbliżej oznaczonego progu i dobieg "pod górkę". Położone na granicy Ojcowskiego PN (EP R14)

Sarzyna

Opis: 

Status
Lądowisko trudne
Współrzędne / Coordinates
N50°21'48.7" E22°20'20.5"
Radio
Sarzyna-Strefa 145.2375, 145.250
Elewacja / Elevation
543 ft
RWY
007/187, 100 x 80 m, N50°21'48.7" E22°20'20.5"
Kontakt / Contact
Wojtek Rybka 'Leszcz' tel: +48 509 655 149, leszcz@paralotnisko.pl oraz wszyscy pozostali członkowie ekipy wymienieni na stronie internetowej
Uwagi / Caution
Lądowisko paralotniowe. Utwardzone, wyrównane, w okresie letnim regularnie koszone. Awaryjnie można korzystać także z terenu na północ od lądowiska zasadniczego, który daje łącznie z lądowiskiem zasadniczym około 250 m pasa startowego. Teren lądowania awaryjnego (na zdjęciu) jest koszony, ale niewyrównany. W odległości 520 m na północ od lądowiska, na skos w stosunku do podejścia, przebiega linia wysokiego napięcia
Link
http://paralotnisko.pl/lokalizacja.html

Rysie

Opis: 

Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°13'13.1" E21°28'24.7"
Elewacja / Elevation
442 ft
RWY
015/195 (02/20), 370 x 35 m, N52°13'13.1" E21°28'24.7"
Kontakt / Contact
Janusz Milewski tel: +48 601 345 955
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, nieoznakowany. Hangar przed progiem 20. W okolicach hangaru dwie linie elektryczne: ŚN i NN, jak na zdjęciu. Na podejściu 20, przed hangarem, wysokie drzewo. Podejście 02 bez przeszkód. Po wschodniej stronie drogi startowej obszar wykoszony, ale mniej równy (w 10.2017 jego nawierzchnia nieco uszkodzona przez dziki). Po intensywnych opadach deszczu nawierzchnia może być rozmoknięta, miękka i nie nadająca się do lądowania - szczególnie we wschodniej części lądowiska.
Film
https://www.youtube.com/watch?v=RZC1_dm2DzU&t=100s