Autor:  Radosław Narwojsz

Zdjęcia wykonano latem 2019