Autor:  Mikołaj Marciniak

Zdjęcia jeszcze sprzed remontu RWY