Lądowisko w Nadrybiu w X.2010. Niestety z zalaną środkową częścią pasa startowego.