FOTO pocztówka z Watorowa (zdjęcia: Michał Chilmon i Danuta Matelak)